پارافیکس (ParaFix )

ﻣﺤﺼـــﻮل ﭘﺎرﺍﻓﯿﻜﺲ ﺑﺮﺍی ﺍﯾﺠﺎد ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺘﻨﯽ دﺍﺧﻞ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی ﺗﯿﺮﭼﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﺷﻮد. در دو ﻧﻮﻉ F و M ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
روش استفاده از محصول

نحوه چیدمان در سازه‌های عمودی و افقی بطور تصویری در کاتالوگ محصول ذکر شده است.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی

دیدگاه ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*