حباب هواساز (CapcoAir SLA)

پلاستيت AEA  یک افزودني هوازا بوده كه جهت ايجاد حباب هاي هوا در بتن استفاده مي شود. پلاستيت AEA با مكانيسم ايجاد حباب هاي بسيار ريز در ساختار بتن سخت شده، باعث مي شود مقاومت بتن در برابر عوامل فرساينده بتن افزايش يافته و لذا بتن با دوام تري ايجاد مي شود. حباب هاي ايجاد شده در بتن، فضايي جهت انواع انبساط هايي كه مي تواند در بتن ايجاد شود فراهم ميكند كه باعث كاهش تنش بتن در اثر اين انبساطها مي شود. عمده اين انبساط ها ناشي از يخ زدگي آب و تبلور نمك مي باشد. اين افزودني با استانداردهاي ASTM C260 , ISIRI 2930 مطابقت دارد

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

محدوده مصرف اين محصول بين 1/ 0 تا 4/ 0 کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم مواد سيماني، شامل سيمان پرتلند () PC ) خاکستر بادي ( PFA ) سيمان سرباره (GGBFS) و ميکروسيليس مي باشد. مقدار بهينه اين محصول به روش سعي و خطا و با آزمايش تعیين مي شود. استفاده بيش از حد اين محصول استحكام بتن را شديداً كاهش ميدهد. جهت استفاده از این افزودنی به همراه سایر محصولات کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخشی فنی ما تماس حاصل کنید.
توجه:

از آنجا كه مواد هوازا باعث كاهش استحكام بتن مي شود، حتماً بايد مطالعات لازم جهت تغ ييرات طرح اختلاط بتن به منظور جبران اين افت استحكام صورت پذيرد. هر یک درصد هوای اضافه در بتن حدودا 4 تا 5 درصد مقاومت فشاری را کاهش میدهد.
روش استفاده:
در هنگام ساخت بتن، میزان افزودنی محاسبه شده را همراه با آب اختلاط به بتن اضافه کرده و اختلاط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختلاط کامل، عمل بتن ریزی آغاز گردد.
توجه:
– افزودني فوق، مستقيماً روي سيمان خشك ريخته نشود.
– به ميزان افزودني مصرفي، از آب اختلاط بتن كم شود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی
محصولات مرتبط