حبابساز بتن (CapcoAir SLA)

کپکو ایر SLA، يک افزودنی حبابساز است كه جهت ايجاد حباب‌های هوای عمدی ریز در بتن استفاده می‌شود. کپکو ایر SLA با مكانيسم ايجاد حباب‌های بسيار ريز و یکنواخت در ساختار بتن سخت‌ شده، باعث می‌شود مقاومت بتن در برابر چرخه‌های یخ‌ زدن و آب‌ شدن و تا حدودی مقاومت در برابر تبلور نمک، حمله سولفاتی، واکنش‌های قلیایی‌ سیلیسی افزايش یابد. حباب‌های ايجاد شده در بتن، فضايی در بتن برای استهلاک انرژی حاصل از انبساط عوامل مخرب را فراهم می‌کنند.

این محصول بر اساس الزامات عمومی استاندارد ملی ایران به شماره 1-2930 و الزامات عملکردی جدول 5 استاندارد ملی ایران به شماره 2-2930 تولید می‌شود. ضمناً این افزودنی با الزامات استاندارد ASTM C260، جدول 1 استاندارد EN 934-1 و جدول 5 استاندارد EN 934-2 نیز تطابق دارد.

(نام سابق این محصول Plastit AEA بوده است.)

دریافت فایل مشخصات فنی نتایج آزمون
مزایای استفاده از افزودنی در بتن
کاربرد افزودنی در بتن
محدوده و روش استفاده از ماده افزودنی در بتن

محدوده مجاز استفاده از افزودنی در بتن

محدوده مصرف اين محصول ، از 0.05 تا 0.15 درصد وزن مواد سیمانی (50 الی 150 گرم به ازای هر یکصد کیلوگرم مواد سیمانی شامل سیمان، دوده سیلیس، سرباره، خاکستر بادی و سایر پوزولان‌های مشابه) می‌باشد. لازم است مقدار بهينه اين محصول در آزمایشگاه و با استفاده از ساخت مخلوط‌های آزمایشی تعيين شود. استفاده بيش از حد اين محصول مقاومت فشاری بتن را شديداً كاهش مي‌دهد. لازم به ذکر است مقدار زیاد حباب هوا در بتن (بیش از 7.5 درصد) باعث بهبود دوام بتن در چرخه‌های یخ‌زدن و آب‌شدن و سایر شرایط مشابه نخواهد شد. همچنین لازم است میزان کاهش مقاومت فشاری در اثر ایجاد حباب هوای عمدی در طرح مخلوط بتن در نظر گرفته شود.

نحوه اختلاط افزودنی در بتن

برای استفاده از ماده افزودنی، لازم است آن را با آبی به اندازه سه برابر حجم افزودنی رقیق نمود. ضمناً لازم است نکات زیر رعایت شود:

  • پس از اضافه کردن افزودنی، بتن بین 2 تا 5 دقیقه به طور کامل مخلوط شود و از توزیع یکنواخت افزودنی در بتن اطمینان حاصل گردد.
  • این افزودنی به صورت مستقیم با سیمان خشک یا مصالح سنگی خشک در تماس قرار نگیرد.
  • بهتر است این افزودنی پس از اضافه کردن سایر افزودنی‌های مصرفی در بتن (مانند روان‌کننده / فوق روان‌کننده) به بتن اضافه شود.
  • به میزان حجم افزودنی و آبی که برای رقیق کردنش (قبل از اضافه‌کردن به بتن) استفاده شده است، از آب اختلاط بتن کسر گردد.
مشخصات فیزیکی و شیمیایی کپکو ایر SLA
نکات ایمنی در استفاده از افزودنی
محصولات مرتبط