ابر روان کننده / ابر کاهنده آب / زودگیر کننده (CapcoNorm SPCA218)

افزودنی پلاستيت SPCA218 یک ابر روان كننده زودگیر بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اتر است كه مناسب بتن هاي با نسبت آب به سيمان در محدوده %40 در هوای معتدل و خنک مي باشد. پلاستيت SPCA218 با پخش شوندگي بالاي سيمان، باعث یکنواختي بتن نهايي مي شود. اين افزودني با استانداردهاي ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

محدوده مصرف اين محصول بين 5/ 0 تا 5/ 1 کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم مواد سيماني، شامل سيمان پرتلند ( PC )خاکستر بادي (PFA ) سيمان سرباره ( GGBFS) و ميکروسيليس مي باشد. استفاده اين محصول در خارج از اين محدوده امكان پذير مي باشد اگر چه استفاده بالاتر از محدوده باعث ديرگيري بتن شده و به كارائي بالاتر منجر نمي شود. مقدار بهينه اين محصول به روش سعي و خطا و با آزمايش تعيين مي شود. جهت استفاده از این افزودنی به همراه سایر محصولات کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخشی فنی ما تماس حاصل کنید.
روش استفاده:
در هنگام ساخت بتن، میزان افزودنی محاسبه شده را همراه با آب اختلاط به بتن اضافه کرده و اختلاط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختلاط کامل، عمل بتن ریزی آغاز گردد.
توجه:
– افزودني فوق، مستقيماً روي سيمان خشك ريخته نشود.
– به ميزان افزودني مصرفي، از آب اختلاط بتن كم شود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی