ابر روان کننده / ابر کاهنده آب (CapcoNorm SPC218)

لاستیت افزودنی SPC218 یک ابر روان كننده نرمال بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اتر است كه مناسب بتن هاي با نسبت آب به سيمان در محدوده 40 % در هوای معتدل مي باشد. پلاستيت SPC218 با پخش شوندگي بالاي سيمان، باعث یکنواختي بتن نهايي مي شود.
اين افزودني با استانداردهاي ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

محدوده مصرف اين محصول بين 5/ 0 تا 5/ 1 کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم مواد سيماني، شامل سيمان پرتلند ( PC )خاکستر بادي (PFA ) سيمان سرباره( GGBFS ) و ميکروسيليس مي باشد. استفاده اين محصول در خارج از اين محدوده امكان پذير مي باشد اگر چه استفاده بالاتر از محدوده باعث ديرگيري بتن شده و به كارائي بالاتر منجر نمي شود. مقدار بهينه اين محصول به روش سعي و خطا و با آزمايش تعیين مي شود. جهت استفاده از این افزودنی به همراه سایر محصولات کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخشی فنی ما تماس حاصل کنید.
روش استفاده:
در هنگام ساخت بتن، میزان افزودنی محاسبه شده را همراه با آب اختلاط به بتن اضافه کرده و اختلاط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختلاط کامل، عمل بتن ریزی آغاز گردد.
توجه:
– افزودني فوق، مستقيماً روي سيمان خشك ريخته نشود.
– به ميزان افزودني مصرفي، از آب اختلاط بتن كم شود

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی