فوق روان کننده /فوق کاهنده آب/ کندگیر کننده (CapcoNorm SPNR)

فوق روان کننده دیرگیر بتن بر پایه پلی نفتالن سولفونات است که مناسب بتن های با نسبت آب به سیمان بالای 40% وهوای گرم می باشد.پلاستیت SPNR با پخش کنندگی بالای سیمان، باعث یکنواختی بتن نهایی می شود. همچنین این افزودنی دارای خاصیت حفظ اسلامپ مطلوبی می باشد.
این افزودنی با استانداردهای ASTM C494,ISIRI 2930 مطابقت دارد.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

محدوده مصرف این محصول بین 0/4تا1/5کیلوگرم به ازای هرصدکیلوگرم مواد سیمانی،شامل سیمان پرتلند (PC) خاکستربادی (PFA)، سیمان سرباره (GGBFS) و میکروسیلیس می باشد.برای نسبت های آب به سیمان های پایین این میزان تا 2/5 درصد سیمان کارایی دارد. استفاده بالاتر از محدوده  باعث دیرگیری بتن می شود که این حالت برای سیمان های ضدسولفات شدیدتر است. مقدار بهینه این محصول به روش سعی و خطا و با آزمایش تعیین می شود.جهت استفاده از این افزودنی به همراه سایر محصولات کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخشی فنی ما تماس حاصل کنید.

روش استفاده:

در هنگام ساخت بتن،میزان افزودنی محاسبه شده را همراه با آب اختلاط به بتن اضافه کرده و اختلاط را به مدت 3تا5 دقیقه ادامه دهید. همچنین میتواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختلاط کامل،عمل بتن ریزی آغاز گردد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی