کاهنده نفوذپذیری / پودر نم‌بند کننده (CapcoProof WP)

کپکوپروف WP، يک افزودنی کاهنده نفوذپذیری (نم‌بند کننده) بتن می‌‏باشد. اين محصول دارای ساختار شيميايی آلی برای آبگریز کردن منافذ است كه پس از سخت‌شدن بتن در منافذ مویينه بتن مستقر شده و مانع از جريان آب داخل اين كانال‌ها می‌شود.

این محصول بر اساس الزامات عمومی استاندارد ملی ایران به شماره 1-2930 و الزامات عملکردی جدول 9 در استاندارد ملی ایران به شماره 2-2930 تولید می‌شود. ضمناً این افزودنی با الزامات جدول 1 استاندارد EN 934-1 و الزامات جدول 9 استاندارد EN 934-2 نیز تطابق دارد.

(نام سابق این محصول Plastit WP می باشد.)

دریافت فایل مشخصات فنی
مزایای استفاده از افزودنی در بتن
کاربرد افزودنی در بتن
محدوده و روش استفاده از ماده افزودنی در بتن

محدوده مجاز استفاده از افزودنی در بتن

محدوده مجاز استفاده از کپکوپروف WP، از 1 تا 3 درصد وزن مواد سیمانی (1000 الی 3000 گرم به ازای هر یکصد کیلوگرم مواد سیمانی شامل سیمان، دوده سیلیس، سرباره، خاکستر بادی و سایر پوزولان‌های مشابه) است. طرح مخلوط بتن، ضخامت و حجم مقطع بتن و میزان نیاز برای کاهش نفوذپذیری، شاخص‌هاي اصلي در تعیین ميزان مصرف افزودني فوق مي‌باشد. مقدار بهينه اين محصول با در نظر داشتن شاخص‌هاي فوق و با انجام آزمایش‌های لازم در آزمایشگاه تعيين مي‌شود.

نکته قابل توجه: اين محصول فقط بتن‏‌های با كيفيت بالا را نم‏بند می‌کند؛ به اين معنا كه اگر طرح مخلوط بتن نامناسب بوده و خلل و فرج بتن، زياد و كانال‌هاي مویينه، بزرگ باشند اين دسته محصولات امكان نم‌بندی اين منافذ را ندارند. لذا شرط اوليه نم‌‏بندی بتن، طرح مخلوط مناسب و اجرای استاندارد بتن می‌باشد و مواد نم‏بندكننده به عنوان تكميل‌ كننده، عمل می‏‌كنند.

نحوه اختلاط افزودنی در بتن

کپکوپروف WP  باید در محل تولید بتن (بچینگ) و در حین اختلاط اجزاء بتن به آن اضافه شود. ضمناً لازم است نکات زیر رعایت شود:

  • پس از اضافه کردن این محصول، بتن بین 2 تا 5 دقیقه به طور کامل مخلوط شود و از توزیع یکنواخت این ماده در بتن اطمینان حاصل گردد.
  • پودر آب‏‌بند نباید به تراک بتن آماده اضافه گردد.
مشخصات فیزیکی و شیمیایی کپکوپروف WP
نکات ایمنی در استفاده از افزودنی