آب بند کننده داخلی مایع (CapcoProof WPL)

پلاستيت WPL یک آب بند كننده بتن از نوع داخلي (Internal) مي باشد. اين محصول یک رزين امولسيوني بوده كه داراي ساختار آلي بوده و پس از گيرش بتن مولكول هاي اين رزين در كانال هاي موئينه جهت گيري كرده و باعث مسدود شدن آنها مي شود. اين افزودني با استاندارد ISIRI 2930 مطابقت دارد.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

محدوده مصرف اين محصول بین 1 تا 3 کیلوگرم به ازاي هر صد کيلو مواد سيماني ،شامل سيمان پرتلند ( PC) خاکستر بادي ( PFA )سيمان سرباره (GGBFS) و ميکروسيليس میباشد. استفاده كمتر اين محصول از محدوده فوق، باعث كاهش كارايي اين محصول شده و مصرف بيش از اندازه آن باعث كاهش گيرش بتن میشود. جهت استفاده از این افزودنی به همراه سایر محصولات کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخشی فنی ما تماس حاصل کنید.
توجه:
– اصلاح طرح اختلاط جهت دستیابی به آب بندی مناسب ضروری می باشد.
– استفاده از این مواد در کنار مواد کاهنده آب توصیه می شود.
– حداقل عیار سیمان در بتن پایه باید 300 کیلوگرم بر مترمکعب باشد.
– به مقدار افزودني استفاده شده از آب اختلاط بتن كسر گردد.
– این محصول نباید به همراه محصولات ذیل استفاد ه گردد: plastit NCL ، Plastit SPL1 ، plastit LA و Plastit CL
روش استفاده:
در هنگام ساخت بتن، میزان افزودنی محاسبه شده را همراه با آب اختلاط به بتن اضافه کرده و اختلاط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختلاط کامل، عمل بتن ریزی آغاز گردد. عمل آوري بتن هاي آب بند شده با اين محصول همانند ديگر سازه هاي بتني بوده و با استفاده از مواد عمل آورنده capcure قابل عمل آوري مي باشد

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی