ژل میکروسیلیس بر پایه پلی کربوکسیلات (CapcoGel D)

محصول فوق فرآورده حاوی میکروسیلیس با خاصیت پوزولانی، فوق روا ن کننده بر پایه پلی کربوکسیلات اتر و به شکل ژل می باشد. این محصول با داشتن خاصیت پوزولانی با هیدروکسید کلسیم آزاد شده واکنش می دهد و محصولات ثانویه حاصل از واکنش پوزولانی مذکور، خاصیت آب بندی، نفوذ ناپذیری و مقاومت مکانیکی و سایشی بتن را بهبود می بخشند. همچنین فوق روان کننده به کار رفته در این محصول کارایی بتن را بهبود می بخشد.
ژل میکروسیلیس D مناسب بتن های با نسبت آب به سیمان بیشتر از 4/ 0 و کمتر از 5/ 0 می باشد. این محصول در انواع زیر نیز قابل ارائه می باشد:
– ژل میکروسیلیس نوع D دیرگیر(Capcogel DR)
– ژل میکروسیلیس نوع D الیافی (Capcogel FD) اين محصول با استاندارد ASTM C1240 مطابقت دارد.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

محدوده مصرف اين محصول بين 4 تا 12 کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم مواد سيماني مي باشد. مقدار بهينه اين محصول به روش سعي و خطا و با آزمايش تعيين می شود. جهت استفاده این افزودني با سایر محصولات کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخش فنی این شرکت تماس حاصل کنید.
روش استفاده:
میزان تخمین زده شده را در زمان ساخت بتن و یا در تراک میکسر اضافه کرده و تا حاصل شدن مخلوط همگن بتن اختلاط را ادامه دهید (در بتن آماده حدود 5 دقیقه اختلاط با دور تند تراک کافی می باشد).
توجه:
– استفاده از فوق روا ن کننده بر پایه پلی کربوکسیلات اتر در صورت تأمین نشدن روانی مورد نظر توصیه می شود.
– متناسب با ژل مصرفی، از مقدار آب طرح اختلاط (به میزان 60 %)کسر شود.
– پس از باز کردن درب بسته محتویات آن را بلافاصله استفاده کرده و از مصرف مواد خشک شده جداً خودداری کنید.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی