دوغاب میکروسیلیس (Silurry 500)

محصول فوق، سوسپانسيونی از میکروسيليس (دوده سیلیس)در آب و به صورت دوغابی پایدار می باشد. این محصول با داشتن خاصیت پوزولانی با هیدروکسید کلسیم آزاد شده حاصل از واکنش هیدراتاسیون بتن واکنش می دهد و محصولات ثانویه حاصل از واکنش پوزولانی مذکور، خاصیت آب بندی، نفوذ ناپذیری و مقاومت مکانیکی و سایشی بتن را بهبود می بخشند. روانی (حالت دوغاب روان) به همراه درصد بالای میکروسيليس، اين محصول را از لحاظ اقتصادی و فنی متمايز از ساير محصولات پوزولانی كرده است. ويژگی ديگر اين محصول اين است كه ژل نمی باشد و در طول زمان تشکیل ژل نمی دهد. اين افزودنی با استانداردهای ASTM C1240 مطابقت دارد.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

محدوده مصرف اين محصول بين 2 تا 12 کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم مواد سيمانی مي باشد. مقدار بهينه اين محصول به روش سعی و خطا و با آزمايش تعيين می شود. جهت استفاده این افزودنی با سایر محصولات کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخش فنی این شرکت تماس حاصل کنید.
روش استفاده:
میزان تخمین زده شده را در زمان ساخت بتن و یا در تراک میکسر اضافه کرده و تا حاصل شدن مخلوط همگن بتن اختلاط را ادامه دهید (در بتن آماده حدود 5 دقیقه اختلاط با دور تند تراک کافی می باشد).
توجه:
استفاده از یک فوق روان کننده در کنار دوغاب میکروسیلیس جهت دستیابی به روانی مورد نظر توصیه می شود.
– به مقدار 50 % محصول مصرفی، از آب اختلاط بتن بايد كسر گردد.
– به هنگام مصرف با یک میکسر مناسب یکنواخت گردد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی