قطعات پلاستیکی اتصال سگمنت ها (Dowel Insert)

قطعاتی پلاستیکی جهت اتصال سگمنت‌های بتنی در سیستم های TBM شامل Sofix و Conex این قطعات علاوه بر استقرار قطعات سگمنت در کنار هم باعث تثبیت موقعیت این قطعات می باشد.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

به کاتالوگ محصول مراجعه کنید.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی