رول پلاک (RawlPlug)

رول پلاک قطعه پلاستیکی مدفون در تراورس جهت بستن ریل روی تراورس.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

به کاتالوگ محصول مراجعه شود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی