لیفتینگ سوکت (Lifting Socket)

لیفتینگ ،قطعه پلاستیکی جهت بلند کردن و حمل و نقل سگمنت های بتنی تونل ها که در دو سایز تولید می شود.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

به کاتالوگ محصول مراجعه شود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی