اخذ گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بر روی محصول واترستاپ

شرکت دانش بنیان همگرایان تولید (کپکو) موفق به اخذ گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی جهت تولید واتراستاپ در صنعت ساخت و ساز شده است.