بیستمین همایش روز بتن و چهاردهمین کنفرانس ملی بتن

شرکت همگرایان تولید ( کپکو) اسپانسر اصلی برگزاری بیستمین همایش روز بتن و چهاردهمین کنفرانس ملی بتن 

زمان : ١۶الی ٢٠ مهر ماه سال ١۴٠١

مکان: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهر سازی

دیدگاه ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
*