کانکس داول (Connex Dowels)

حفاری تونل های عمیق به وسیله دستگاه حفاری TBM  سپردار به روش فشار تعادلی زمین (EPB) صورت می گیرد ، که نگهداری دائمی تونل ها توسط قطعات پیش ساخته بتنی به نام سگمنت می باشد.

اتصال رینگ به رینگ سگمنت ها توسط قطعات پلیمری ترموپلاستیک به نام کانکس داول صورت می گیرد.

در حالت کلی کانکس داول در نصب سگمنت دو وظیفه اصلی دارد:

۱- اولین وظیفه کانکس داول، نصب راحت سگمنت ها و تشکیل یک رینگ کامل به دلیل راهنمایی و تنظیم سوراخ های تعبیه شده بر روی سگمنت و قرار گیری مناسب سگمنت ها در کنار یکدیگرمی باشد.

۲- دومین مزیت استفاده از کانکس داول افزایش ایمنی در هنگام عملیات نصب سگمنت می باشد به طوریکه پس از نصب سگمنت توسط ارکتور و نگاه داشتن آن با استفاده از جک های تراست، کانکس داول از افتادن سگمنت ها قبل از ایجاد یک رینگ کامل جلوگیری می نماید. لذا مقاومت برشی و کششی کانکس داول نقش بسزایی در ایمنی نصب سگمنت ها دارد.

با توجه به جنس پلیمر مهندسی آن که PA۶ می باشد و خواص مکانیکی و فیزیکی بالای آن ،توانایی تحمل استحکام کششی و مقاومت برشی بالا را  داراست ،همچنین پایداری ابعادی مطلوب و مقاومت به ضربه بالا از دیگر تمایزات این ماده می باشد. که با توجه به آزمون های مکانیکی مطرح در عملکرد محصول برای کانکس به دو آزمون کشش و دو برش می توان اشاره نمود ، به طوریکه :

– تعامل بین رینگ های نصب شده تونل به وسیله ی  کانکس داول ایجاد می گردد.  به طوریکه مقاومت برشی کانکس داول باعث می گردد که تنها تغییرات خیلی کمی ناشی از بارهای وارده از خاک و دوغاب تزریقی بالای سر در رینگ به وجود آید.

–   در هنگام زمین لرزه کانکس داول باعث افزایش عملکرد  و عکس العمل بنیادی تونل  می گردد.  زیرا رینگ های تونل در دو جهت شعاعی و مماسی در مقابل حرکت خاک از خود مقاومت نشان می دهند و کانکس داول در دمپ نمودن این حرکات نقش بسزایی ایفا می نماید.

دیدگاه ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
*