ابر روان کننده / ابر کاهنده آب (CapcoCrete SPC10)

ابر روان کننده قوی نرمال بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اتر است که مناسب بتن های با نسبت آب به سیمان کمتر از 40% در هوای معتدل می باشد.پلاستیت SPC10 با پخش شوندگی بالای سیمان، باعث یکنواختی بتن نهایی می شود. این افزودنی با استانداردهای ISIR 2930,ASTM C494 مطابقت دارد.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

محدوده مصرف این محصول بین 0/2تا1کیلوگرم به ازای هرصدکیلوگرم مواد سیمانی،شامل سیمان پرتلند (PC) خاکستربادی (PFA)، سیمان سرباره (GGBFS) و میکروسیلیس می باشد.استفاده این محصول در خارج از این محدوده امکانپذیر می باشداگرچه استفاده بالاتر از این محدوده باعث دیرگیری بتن شده و به کارائی بالاتری منجر نمی شود .مقدار بهینه این محصول به روش سعی و خطا و با آزمایش تعیین می شود. جهت استفاده این افزودنی به همراه سایر محصولات کپکو و یا استفاده از بازه پیشنهادی  حتما با بخش فنی ما تماس حاصل کنید.

روش استفاده:

در هنگام ساخت بتن،میزان افزودنی محاسبه شده را همراه با آب اختلاط به بتن اضافه کرده و اختلاط را به مدت 3تا5 دقیقه ادامه دهید.همچنین می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختلاط کامل،عمل بتن ریزی آغاز گردد.

توجه:

  • افزودنی فوق،مستقیما روی سیمان خشک ریخته نشود.
  • به میزان افزودنی مصرفی،از آب اختلاط بتن کم شود.
مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی