ابر روان کننده / ابر کاهنده آب / زودگیر کننده (CapcoCrete SPCA100)

ابر روان كننده زود سخت شونده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اتر است كه مناسب بتن های با نسبت آب به سيمان كمتر از 40 % در هوای معتدل و خنک می باشد. پلاستيت SPCA100 با پخش شوندگی بالای سيمان، باعث یکنواختی بتن نهاي  می شود.
اين افزودنی با استانداردهای ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

محدوده مصرف اين محصول بين 4/ 0 تا 2/ 1 کیلوگرم به ازای هر صد کيلوگرم مواد سيمانی، شامل سيمان پرتلند( PC ) خاکستر بادي ( PFA) سيمان سرباره ( GGBFS ) و ميکروسيليس مي باشد. مقدار مصرف بهينه اين محصول به روش سعي و خطا و با آزمايش تعيين می شود. جهت استفاده از این افزودنی به همراه سایر محصولات کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخشی فنی ما تماس حاصل کنید.
روش استفاده:
در هنگام ساخت بتن، میزان افزودنی محاسبه شده را همراه با آب اختلاط به بتن اضافه کرده و اختلاط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید.
توجه:
– افزودني فوق، مستقيماً روی سيمان خشك ريخته نشود.
– به ميزان افزودني مصرفی، از آب اختلاط بتن كم شود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی