ابر روان کننده / ابر کاهنده آب/ کندگیر کننده (CapcoCrete SPCR100)

ابر روان كننده ديرگير بتن برپایه پلی کربوکسیلات اتر می باشد كه مناسب بتن های با نسبت آب به سيمان کمتر از 40 % در هوای گرم می باشد. پلاستيت SPCR100 با خاصیت پخش کنندگی بالای سيمان، باعث یکنواختی بتن نهايي مي شود. همچنین این افزودنی دارای خاصیت حفظ اسلامپ مطلوبی می باشد.
اين افزودنی با استانداردهای ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

محدوده مصرف اين محصول بين 4/ 0 تا 2/ 1 کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم مواد سيماني، شامل سيمان پرتلند ( PC) خاکستر بادي (PFA) سيمان سرباره( GGBFS ) و ميکروسيليس مي باشد. استفاده اين محصول در خارج از اين محدوده امكانپذير مي باشد اگر چه استفاده بالاتر از محدوده باعث ديرگيري بتن مي شود كه اين حالت براي سيمان هاي ضد سولفات شديدتر است. مقدار بهينه اين محصول به روش سعي و خطا و با آزمايش تعيين مي شود. جهت استفاده از این افزودنی به همراه سایر محصولات کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخشی فنی ما تماس حاصل کنید.
روش استفاده:
در هنگام ساخت بتن، میزان افزودنی محاسبه شده را همراه با آب اختلاط به بتن اضافه کرده و اختلاط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختلاط کامل، عمل بتن ریزی آغاز گردد.
توجه:
– افزودني فوق، مستقيماً روي سيمان خشك ريخته نشود.
– به ميزان افزودني مصرفي، از آب اختلاط بتن كم شود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی