ابر روان کننده / ابر کاهنده آب (CapcoCrete SPC100)

افزودنی پلاستيت SPC100 یک ابر روان كننده نرمال بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اتر است كه مناسب بتن های با نسبت آب به سيمان كمتر از 40 % در هوای معتدل می باشد. پلاستيت SPC100 با پخش شوندگی بالای سيمان، باعث یکنواختی بتن نهايی می شود.
اين افزودنی با استانداردهای ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

محدوده مصرف اين محصول بين 4/ 0 تا 2/ 1 کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم مواد سيمانی، شامل سيمان پرتلند(PC )خاکستر بادي( PFA) سيمان سرباره( GGBFS ) و ميکروسيليس می باشد. استفاده اين محصول در خارج از اين محدوده امكان پذير مي باشد اگر چه استفاده بالاتر از محدوده باعث ديرگيري بتن شده و به كارائی بالاتر منجر نمي شود. مقدار بهينه اين محصول به روش سعی و خطا و با آزمايش تعیين می شود. جهت استفاده از این افزودنی به همراه سایر محصولات کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخشی فنی ما تماس حاصل کنید.
روش استفاده:
در هنگام ساخت بتن، میزان افزودنی محاسبه شده را همراه با آب اختلاط به بتن اضافه کرده و اختلاط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختلاط کامل، عمل بتن ریزی آغاز گردد.
توجه:
– افزودنی فوق، مستقيماً روی سيمان خشك ريخته نشود.
– به ميزان افزودنی مصرفی، از آب اختلاط بتن كم شود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی