زودگیر پودری جهت شاتکریت (CapcoShot Sprayset)

کپکوشات اسپری‌ست، یک افزودنی زودگیر کننده پودری می‏‌باشد که برای اجرای شاتکریت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این افزودنی با تسریع واکنش هیدراته‌ شدن سیمان، گیرش اولیه را به مقدار قابل توجهی تسریع می‌‏کند.

این محصول بر اساس الزامات عملکردی جدول 2 در استاندارد ملی ایران به شماره 5-2930 تولید می‌شود. ضمناً این افزودنی با الزامات استاندارد EN 934-5 نیز تطابق دارد.

(نام سابق این محصول Plastit Sprayset بوده است.)

دریافت فایل مشخصات فنی
مزایای استفاده از افزودنی در بتن
کاربرد افزودنی در بتن
محدوده و روش استفاده از ماده افزودنی در بتن

محدوده مجاز استفاده از افزودنی در بتن

محدوده مجاز استفاده از کپکوشات اسپری‌ست، از 2 تا 7 درصد وزن مواد سیمانی (2 الی 7 کیلوگرم به ازای هر یکصد کیلوگرم مواد سیمانی شامل سیمان، دوده سیلیس، سرباره، خاکستر بادی و سایر پوزولان‌های مشابه) است. دمای هوا در زمان بتن‌ريزی و پس از آن، طرح مخلوط بتن، ضخامت و حجم مقطع بتن شاخص‌های اصلی در تعیین ميزان مصرف افزودنی فوق می‌باشد. مقدار بهينه اين محصول با در نظر داشتن شاخص‌های فوق و با انجام آزمایش‌های لازم در آزمایشگاه و ارزیابی‌های میدانی تعيين می‌شود.

نحوه اختلاط افزودنی در بتن

این افزودنی به دو روش قابل استفاده می‏‌باشد:

  1.  در روش شاتکریت خشک: در این روش، افزودنی به همراه دیگر اجزای بتن بدون آب مخلوط شده و توسط دستگاه پاشش با استفاده از فشار باد به بیرون پاشش می‌شود. مخلوط حاصله در هنگام خروج از نازل با آب مخلوط شده و به صورت ملات/بتن به سطح مورد نظر پاشیده می‌شود.
  2.  در روش شاتکریت تر: در این روش، بتن یا ملات بدون افزودنی ساخته شده و  پودر افزودنی در خروجی نازل پمپ پاشش با بتن یا ملات مخلوط می‌‏شود.
مشخصات فیزیکی و شیمیایی کپکوشات اسپری‌ست
نکات ایمنی در استفاده از افزودنی