تندگیر کننده (ضد یخ بتن فاقد یون کلر) (CapcoSet NCl)

کپکوست NCL (ضد یخ بتنفاقد یون کلر، یک افزودني زودگيرکننده فاقد یون کلر جهت بتن ريزي در سرما مي باشد. کپکوست NCl با مكانيسم افزايش سرعت هيدراتاسيون سيمان، سرعت گيرش اوليه و ثانويه بتن را بالا برده و مانع از جدائي سنگدانه (Segregation) و آب انداختگي( Bleeding) در بتن شده و باعث افزايش كیفيت بتن نهايي و عمر بتن مي شود. اين افزودني با استانداردهاي ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

محدوده مصرف تندگیر (ضد یخ فاقد یون کلر) به عوامل متعددی بستگی دارد که عبارتند از: دمای محیط، حجم بتن ریزی، ضخامت بتن، نوع سیمان، نسبت آب به سیمان و نحوه پوشش دهی بتن تازه ریخته شده. برای بتن با ضخامت 25 سانتیمتر و در شرایط نرمال محدوده مصرف پلاستیت NCL مطابق جدول زیر می باشد:
دمای محیط (درجه سانتیگراد)                                    میزان مصرف (درصد وزن سیمان )
10 تا 0                                                                              1/5-1
0تا 5-                                                                                3-1/5
5- تا 10-                                                                           4/5-3
10- و کمتر                                                                      بیشتر از 4/5

با افزایش ضخامت، به ازای هر 5 سانتیمتر، 10 درصد از مقدار ضد یخ کاسته شده و در صورت کاهش ضخامت، به ازای هر 5 سانتیمتر، 10 درصد به مقدار ضد یخ افزوده می شود. مقدار بهينه اين محصول با در نظر داشتن شاخص هاي فوق، به روش سعي و خطا و با آزمايش تعيين ميشود. جهت استفاده از این افزودنی به همراه سایر محصولات کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخشی فنی ما تماس حاصل کنید.
توجه:
– توصيه مي شود در شرايط سرما، بتن ريزي با در نظر داشتن بند 3- 7- 7- 9 مقررات ملي ساختمان صورت پذيرد.
– از این محصول نباید در کنار محصول Plastit WPL استفاده گردد.
روش استفاده:
در هنگام ساخت بتن، میزان افزودنی محاسبه شده را همراه با آب اختلاط به بتن اضافه کرده و اختلاط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختلاط کامل، عمل بتن ریزی آغاز گردد.
توجه:
– افزودني فوق، مستقيماً روي سيمان خشك ريخته نشود.
– به ميزان افزودني مصرفي، از آب اختلاط بتن كم شود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی