زودگیر‌کننده حاوی کلرید (CapcoSet Cl)

کپکوست ‏Cl، يک افزودنی زودگیر کننده جهت بتن‌ريزی در هوای سرد می‌باشد. اين افزودنی حاوی يون كلريد بوده و توصيه می‌شود برای بتن‌های غير مسلح استفاده شود. استفاده از اين افزودنی در سازه‌های بتنی پيش‌ تنيده مجاز نیست. کپکوست ‏Cl با مكانيسم افزايش سرعت هيدراتاسيون سيمان، سرعت گيرش اوليه و ثانويه بتن را بالا برده و مدت لازم برای محافظت بتن در شرایط هوای سرد را کاهش می‌دهد.

این محصول بر اساس الزامات عمومی استاندارد ملی ایران به شماره 1-2930 و الزامات عملکردی جداول 6 و 7 در استاندارد ملی ایران به شماره 2-2930 تولید می‌شود. ضمناً این افزودنی با الزامات رده C استاندارد ASTM C494 و الزامات جداول 6 و 7 استاندارد
EN 934-2 نیز تطابق دارد.

(نام سابق این محصول Plastit Cl بوده است.)

دریافت فایل مشخصات فنی
مزایای استفاده از افزودنی در بتن
کاربرد افزودنی در بتن
محدوده و روش استفاده از ماده افزودنی در بتن

محدوده مجاز استفاده از افزودنی در بتن

محدوده مصرف اين محصول بين از 1 تا 5 درصد وزن مواد سیمانی (1 الی 5 کیلوگرم به ازای هر یکصد کیلوگرم مواد سیمانی شامل سیمان، دوده سیلیس، سرباره، خاکستر بادی و سایر پوزولان‌های مشابه) است. دماي هوا در زمان بتن‌ريزي و پس از آن، طرح مخلوط بتن، ضخامت و حجم مقطع بتن شاخص‌هاي اصلي در تعیین ميزان مصرف افزودني فوق مي‌باشد. مقدار بهينه اين محصول با در نظر داشتن شاخص‌هاي فوق و با انجام آزمایش‌های لازم در آزمایشگاه تعيين مي‌شود.

ضمنا توصیه می‌شود با توجه به احتمال کاهش مقاومت فشاری 28 روزه، با استفاده از ماده افزودنی کاهنده آب، نسبت آب به سیمان برای جبران کاهش مقاومت فشاری، کم شود. در هر صورت ضروری است تا میزان کاهش مقاومت 28 روزه در طرح مخلوط بتن در نظر گرفته شود.

نحوه اختلاط افزودنی در بتن

برای استفاده از ماده افزودنی، لازم است آن را با آبی به اندازه دو برابر حجم افزودنی رقیق نمود. ضمناً لازم است نکات زیر رعایت شود:

  • پس از اضافه کردن افزودنی، بتن بین 2 تا 5 دقیقه به طور کامل مخلوط شود و از توزیع یکنواخت افزودنی در بتن اطمینان حاصل گردد.
  • این افزودنی به صورت مستقیم با سیمان خشک یا مصالح سنگی خشک در تماس قرار نگیرد.
  • در صورت استفاده از بتن آماده، توصیه می‌شود این ماده افزودنی قبل از انتقال و تخلیه بتن در مقطع نهایی و در تراک‌ میکسر اضافه شود. در هر صورت لازم است به میزان حجم افزودنی و آبی که برای رقیق کردنش (قبل از اضافه‌کردن به بتن) استفاده شده است، از آب اختلاط بتن در محل بچینگ، کسر گردد.
مشخصات فیزیکی و شیمیایی کپکوست ‏Cl
نکات ایمنی در استفاده از افزودنی