تندگیر کننده بتن وملات غیر مسلح (ضد یخ حاوی یون کلر) (CapcoSet Cl)

کپکوست CL یک افزودني زودگيرکننده جهت بتن ريزي در سرما مي باشد. اين افزودني حاوي يون كلريد بوده و توصيه ميشود براي بتن هاي غير مسلح استفاده شود اگرچه در مقادير كمتر از یک درصد در بتن هاي مسلح نيز قابل استفاده مي باشد. استفاده از اين افزودني در سازه هاي پيش تنيده و پس تنيده ممنوع است. پلاستيت CL با مكانيسم افزايش سرعت هيدراتاسيون سيمان، سرعت گيرش اوليه و ثانويه بتن را بالا برده و مانع از جدائي سنگدانه (Segregation) و آب انداختگي( Bleeding ) در بتن شده و باعث افزايش کیفيت بتن نهايي و عمر بتن مي شود.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

محدوده مصرف اين محصول بين 1 تا 5 کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم مواد سيماني، شامل سيمان پرتلند(PC )خاکستر بادي ( PFA )سيمان سرباره (GGBFS) و ميکروسيليس مي باشد. دماي هوا در زمان بتن ريزي و پس از آن، طرح اختلاط بتن، ضخامت و حجم بتن شاخص هاي اصلي در ميزان مصرف افزودني فوق مي باشد. مقدار بهينه اين محصول با در نظر داشتن شاخص هاي فوق، به روش سعي و خطا و با آزمايش تعيين مي شود. استفاده اين محصول در گستره هاي ديگر امكان پذير مي باشد. جهت استفاده از این افزودنی به همراه سایر محصولات کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخشی فنی ما تماس حاصل کنید.
توجه:
– توصيه مي شود در شرايط سرما، بتن ريزي با در نظر داشتن بند 3- 7- 7- 9 مقررات ملي ساختمان، صورت پذيرد.
– از این محصول نباید در کنار محصول Plastit WPL استفاده گردد
روش استفاده:
در هنگام ساخت بتن، میزان افزودنی محاسبه شده را همراه با آب اختلاط به بتن اضافه کرده و اختلاط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختلاط کامل، عمل بتن ریزی آغاز گردد.
توجه:
– افزودني فوق، مستقيماً روي سيمان خشك ريخته نشود.
– به ميزان افزودني مصرفي، از آب اختلاط بتن كم شود.
– این محصول نباید در کنار محصول Plastit WPL استفاده گردد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی