کندگیر کننده بتن (CapcoSet R)

کپکوست R‌، يک افزودنی کندگير كننده برای بتن‌ريزی در هوای گرم می‌باشد. کپکوست R با كاهش سرعت هيدراتاسيون سيمان، زمان گيرش اوليه و ثانويه بتن را افزایش داده و تنظيم می‌كند. همچنین این افزودنی باعث افزایش فرصت کار با بتن می‌شود.

این محصول بر اساس الزامات عمومی استاندارد ملی ایران به شماره 1-2930 و الزامات عملکردی جدول 8 در استاندارد ملی ایران به شماره 2-2930 تولید می‌شود. ضمناً این افزودنی با الزامات رده D استاندارد ASTM C494 و الزامات جدول 8 استاندارد EN 934-2 نیز تطابق دارد.

(نام سابق این محصول Plastit R بوده است.)

دریافت فایل مشخصات فنی
مزایای استفاده از افزودنی در بتن
کاربرد افزودنی در بتن
محدوده و روش استفاده از ماده افزودنی در بتن

محدوده مجاز استفاده از افزودنی در بتن

محدوده مصرف اين محصول بين 0.4 تا 1.2 درصد وزن مواد سیمانی (400 الی 1200 گرم به ازای هر یکصد کیلوگرم مواد سیمانی شامل سیمان، دوده سیلیس، سرباره، خاکستر بادی و سایر پوزولان‌های مشابه) است. دمای هوا در زمان بتن‌ريزی و پس از آن، طرح مخلوط بتن، ضخامت و حجم بتن شاخص‌های اصلی در تعیین ميزان مصرف این افزودنی می‌باشد. مقدار بهينه اين محصول با در نظر داشتن شاخص‌های فوق و با انجام آزمایش‌های لازم در آزمایشگاه تعيين می‌شود. استفاده این افزودنی در مقادیر زیاد ممکن است باعث تاخیر بیش از حد در گیرش بتن و در برخی موارد باعث عدم گیرش بتن می‌شود.

نحوه اختلاط افزودنی در بتن

برای استفاده از ماده افزودنی، لازم است آن را با آبی به اندازه دو برابر حجم افزودنی رقیق نمود. ضمناً لازم است نکات زیر رعایت شود:

  • پس از اضافه کردن افزودنی، بتن بین 2 تا 5 دقیقه به طور کامل مخلوط شود و از توزیع یکنواخت افزودنی در بتن اطمینان حاصل گردد.
  • این افزودنی به صورت مستقیم با سیمان خشک یا مصالح سنگی خشک در تماس قرار نگیرد.
  • به میزان حجم افزودنی و آبی که برای رقیق کردنش (قبل از اضافه‌کردن به بتن) استفاده شده است، از آب اختلاط بتن کسر گردد.
  • توصیه می‌شود این افزودنی در محل بچینگ (زمان ساخت بتن) به بتن اضافه شود.
مشخصات فیزیکی و شیمیایی کپکوست R
نکات ایمنی در استفاده از افزودنی