کندگیر کننده (CapcoSet R)

لاستيت R یک افزودني ديرگير كننده جهت بتن ريزي در هواي گرم مي باشد. پلاستيت R با كاهش سرعت هيدراتاسيون سيمان، گيرش اوليه و ثانويه بتن را تنظيم ميكند. مكانيسم اثر اين محصول به اين شكل است كه اين مواد به سطح ذرات سيمان چسبيده و سرعت رسيدن آب به اين ذرات و به تبع آن واكنش هيدراتاسيون سيمان را كند ميكنند. اين افزودني با استانداردهاي ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

محدوده مصرف اين محصول بين 4/ 0 تا 2/ 1 ليتر به ازاي هر صد کيلوگرم مواد سيماني ، شامل سيمان پرتلند (PC ) خاکستر بادي (PFA )سيمان سرباره (GGBFS)و ميکروسيليس مي باشد. دماي هوا در زمان بتن ريزي، عيار سيمان بتن، ضخامت و حجم بتن شاخص هاي اصلي در ميزان مصرف افزودني فوق ميباشد. مقدار بهينه اين محصول با در نظر داشتن شاخص هاي فوق، به روش سعي و خطا و با آزمايش تعيين میشود. استفاده اين محصول در گستره هاي ديگر امكان پذير مي باشد و در مقادير بالاتر از حد تعيين شده، تاخير گيرش ميتواند تشديد گردد. جهت استفاده از این افزودنی به همراه سایر محصولات کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخشی فنی ما تماس حاصل کنید.

توجه: توصيه مي شود جهت بتن ريزي در هواي گرم به آئين نامه هاي مربوطه كه در انتهاي اين كاتالوگ آورده شده است، توجه گردد.

روش استفاده
در هنگام ساخت بتن، میزان افزودنی محاسبه شده را همراه با آب اختلاط به بتن اضافه کرده و اختلاط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختلاط کامل، عمل بتن ریزی آغاز گردد.

توجه:
– افزودني فوق، مستقيماً روي سيمان خشك ريخته نشود.
– به ميزان افزودني مصرفي، از آب اختلاط بتن كم شود.
– اضافه كردن محصول فوق به بتن كمي قبل از بتن ريزي صورت گيرد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی