ماده عمل‏ ‌آورنده بتن (CapCure O)

كپكيور O، بر پایه رزین در حلال هیدروکربنی  تولید می‌شود كه برای حفظ آب موجود در منافذ بتن و جلوگیری از خروج آن از روی سطح بتن استفاده می‌شود. اين محصول با ايجاد يک فيلم پيوسته پليمری ضد آب روی سطح بتن، مانع از تبخير آب از داخل بتن به بيرون می‌گردد.

این محصول بر اساس الزامات عمومی استاندارد ملی ایران به شماره 8288 تولید می‌شود. ضمناً این ماده با الزامات استاندارد
ASTM C309 نیز تطابق دارد.

دریافت فایل مشخصات فنی
مزایای استفاده از عمل‏‌آورنده
کاربرد عمل ‏‌آورنده
روش استفاده از ماده عمل ‏‌آورنده

محدوده مجاز استفاده از ماده عمل‏‌آورنده

محدوده مجاز استفاده از كپكیور O، حدود 1 لیتر به ازای 4 الی 7 متر مربع از سطح است. البته برای محيط‏‌های گرم با وزش تند باد، مقدار مصرف بالاتر می‌باشد. همچنین استفاده خارج از اين محدوده نيز ممكن است باعث کاهش بازدهی یا ایجاد نقص در فرایند هیدراتاسیون گردد.

نحوه مصرف ماده عمل ‏‌آورنده

زمان اعمال ماده عمل‌آورنده روی سطوح عمودی، بلافاصله پس از باز کردن قالب و روی سطوح افقی در معرض شرایط محیطی در ابتدای دوره عمل‌ آوری میانی (بعد از گیرش اولیه بتن و اتمام آب‌ انداختگی و پایان ماله‌ کشی) است.

معمولا برای سطوح افقی، ماده عمل‌ آورنده در دو دفعه و در دو جهت عمود برهم برای پوشش کامل سطح، اعمال می‌شود. برای سطوح عمودی، ماده عمل‌ آورنده در دو دفعه و در فاصله زمانی یک‌ساعت برای پوشش کامل سطح، اعمال می‌شود.

توصیه می‌شود ماده عمل‌ آورنده با استفاده از پاشش توسط دستگاه اسپری‌ کننده روی سطح اعمال شود؛ هرچند برای سطوح کوچک و در صورت موافقت دستگاه نظارت هر پروژه، می‌توان ماده عمل‌ آورنده را با فرچه و قلم مو نیز اعمال کرد. در صورت استفاده از روش اسپری‌ کردن، توصیه می‌شود نازل اسپری در فاصله نيم متری از سطح بتن قرار گیرد.

چنانچه قرار باشد عمليات نهايی سطحی مانند رنگ‌ آميزی روی سطح نهایی بتن صورت پذيرد، لازم است پس از اتمام دوره عمل‌ آوری، محصول فوق از سطح بتن پاک گردد. اين كار با روش‌های مكانيكي بايد صورت گيرد. واترجت و ماسه‌ پاشی، روش‌های تميز كاری با كيفيت بالا می‌باشد؛ اگر چه در سازه‌های با ابعاد کوچک، می‌توان از روش سمباده‌زنی استفاده كرد.

توجه: در صورت استفاده از ماده عمل‌ آورنده سفيد رنگ، لازم است قبل از استفاده، آن‌ را به صورت كامل مخلوط نمود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی كپكيورO
نکات ایمنی در استفاده از عمل‏ آورنده