عمل آورنده بتن بر پایه ترکیبات آلی (CapCure O)

كپكیور O محلول یک رزين در حلال هيدروكربنی بوده كه به منظور حفظ آب بتن در سنين اوليه بتن استفاده ميگردد. تبخير سطحي بتن در سنين اوليه باعث تضعيف فرآيند هيدراتاسيون بتن شده كه اين پديده، باعث كاهش استحكام نهايي بتن،كاهش دوام بتن و ايجاد ترك هاي سطحي حاصل از انقباض بتن مي گردد. براي جلوگيری از اين پديده عمل آوری بتن يا كیورينگ صورت می گيرد تا واكنش هيدراتاسيون كامل گردد. مكانيسم عمل اين محصول به اين شكل می باشد كه با ايجاد یک فيلم پيوسته پليمری ضد آب روی سطح بتن، مانع از تبخير آب از داخل بتن به بيرون می گردد. این محصول با استانداردهای ASTM C309 و ISIRI 8288 و ASTM C1569 مطابقت دارد.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

محدوده مصرف:
1 ليتر به ازاي 4 الي 7 متر مربع براي محيط هاي گرم و وزش هاي باد زياد مقدار مصرف بايد بالاتر باشد. استفاده خارج از اين محدوده نيز ممكن است اگر چه استفاده كمتر از اين محدوده مي تواند خطر كاهش بازده لازم را داشته و هيدراتاسيون را ناقص گرداند.
روش مصرف:
محصول فوق پس از اينكه بتن تازه از قالب خارج مي شود به روش اسپري روي سطح بتن پاشيده ميشود. در موارد كيه آب انداختگي پايان عمليات اجرائی بتن هنوز بر روی بتن موجود است منتظر ميمانيم تا آب اين سطح خشك گردد و به محض اينكه آب تمام شد عمليات پاشش كپکیور O صورت ميپذيرد. نازل اسپري در فاصله نيم متري سطح بتن واقع شده و بصورت رفت و برگشتي بر روي بتن اسپري صورت پذيرد تا فيلم یكنواختي تشيكل گردد. آب پاشی، تردد و عمليات مكان كه بر روي سطح فوق تا زماني كه فيلم حاصل محكم نشده است، صورت نگيرد.
پس از اتمام دوره عمل آوري، محصول فوق بايد از سطح بتن پاك گردد تا عمليات نهايي سطحي مثل رنگ آميزي بهتر صورت پذيرد. اين كار با روش های مكانیکی كه بايد صورت گيرد. واتر جت و سند بلاست روش هاي تميز كاري با کیفيت بالا می باشد اگر چه در ساز ه های كوچك ابعاد مي توان سمباده زنی كرد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی