روغن رهاساز قالب بتن (LubriForm O)

لوبريفرم O، بر پایه حلال‌های نفتی تولید می‌شود و مخلوطی از روغن‏‌های گياهی و نفتی بوده كه در يک حلال هيدروكربنی پخش شده‌اند. اين محصول برای تسهيل در جدايی بدنه قالب از سطح بتن مورد استفاده قرار می‌گیرد. اين محصول با دو مكانيسم متفاوت فرایند رهاسازی را تسهيل می‌نماید:

  1. بطور فيزيكی: روغن‏‌های نفتی باعث ایجاد یک مانع بین بدنه قالب و سطح بتن می‌شوند و باعث تسهیل در جدایی قالب از سطح بتن می‌گردند.
  2. بطور شيميايی: اين محصول در سطح قالب با بتن واكنش داده و توليد مواد صابونی می‌نماید. در نتیجه اين محصول جدايش قالب را تسهيل می‌كند.
دریافت فایل مشخصات فنی
مزایای استفاده از روغن قالب
کاربرد روغن قالب
روش استفاده از روغن قالب

محدوده مجاز استفاده از روغن قالب

محدوده مجاز استفاده از لوبريفرمO ، حدود 1 لیتر به ازای هر 15 الی 25 متر مربع قالب است.

نحوه مصرف روغن قالب

لازم است قالب‏‌های مصرفی، چه نو و چه استفاده‌ شده، قبل از آماده‌سازی از گرد و خاک، خرده بتن و باقی‌مانده روغن كاملاً پاک شوند. تميز بودن قالب اثر بخشي روغن را بالا برده و خواص گفته شده را در سطح بالاتری نشان می‌دهد. توصیه می‌شود برای شستشوی قالب‌ها از بتن بجامانده، از محصول بتونيز كپكو استفاده گردد. پس از تميزكاری با روش‌های مناسب، سطح قالب با لوبريفرم O پوشش داده شود. استفاده از قلم موی رنگ، اسفنج و اسپری کردن، روش‌های پيشنهادی می‌باشد؛ هر چند روش اسپری نتایج بهتری خواهد داشت. پوشش ايجادشده تا حد امكان بايد نازک باشد و ايجاد پوشش ضخيم از روغن، علاوه بر غير اقتصادی بودن، می‌تواند دوام سطح نهايی كار را كاهش دهد. پس از استفاده قالب و باز كردن آن، سطح قالب بايد سريعاً تميزكاری شود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی لوبريفرم O
نکات ایمنی در استفاده از روغن قالب