روغن قالب پایه آلی با ویسکوزیته زیاد (LubriForm V)

لوبريفرم V مخلوطی از روغن هاي گياهي و آلی بوده كه دریک حلالهيدروكربنی پخش شده اند. اين محصول به منظور تسهيل در جدايی قالببتن از سطح بتن می باشد. اين محصول با دو مكانيسم متفاوت اين رها سازی را تسهيل ميکند.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

محدوده مصرف:
1 ليتر از محصول فوق بين 10 تا 30 متر مربع سطح قالب را پوشش می دهد.
روش مصرف:
قالب های مورد مصرف چه نو و چه مستعمل، قبل از آماده سازی بايد از گرد و خاك، بتن و روغن كاملاً پاك گردند. تميز بودن قالب اثربخشی روغن را بالا برده و خواص گفته شده را در حد ايده ال نشان می دهد. پيشنهاد می گردد سطح قالبها برای عمر بالاتر، توسط رنگ پلی اورتانی پوشش شود. برای شستشوی قالبها از بتن به جا مانده، از محصول بتونيز كپكو استفاده گردد. پس از تميز كاری سطح قالب با روش هاي مناسب با لوبريفرم V پوشیده شود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی