استرند فیکس (StrandFix)

اسپیسرپلاستیکی مناسب جهت مونتاژ کابلهای استرند در تحکیم کوه ها، سد سازی و ساخت پل ها.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

90 میلیمتر قطر مناسب محصول

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی