چسب واسط و ترمیم کننده بتن آب‌بند (CapcoBond AR)

كپكو باند AR یک پليمر پايه آبي مي باشد كه به منظور چسب و ترميم بتن استفاده مي شود. از آنجا كه كپكوباند AR رزيني مي باشد كه در آب به راحتي پخش مي شود ميتواند باعث افزايش چسبندگي اجزاي بتن به هم شود. اين محصول با استانداردهاي ASTM C1059 مطابقت دارد.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

1 به عنوان چسب بتن: سطوح مورد نظر كاملاً عاري از گرد و خاك و روغن و ديگر آلودگي ها شود و به وسیله آب تمیز سطح مورد نظر مرطوب گردد. فيلمي از چسب فوق بر روي سطح بتن اوليه ماليده شود و زماني كه سطح مورد نظر حالت چسبناك به خود گرفت ملات يا بتن جديد بر روي آن ريخته شود. هر لیتر از این محصول 4 تا 5 متر مربع را پوشش می دهد.
-2 ترميم بتن: مخلوط 1 : 3 سيمان: ماسه به خوبي مخلوط شود. به مقدار 10 وزني سيمان از محصول فوق پيمانه گردد و به مخلوط افزوده شده و با آب به انسجام لازم برسد و در نهايت به عنوان ملات ترميمي استفاده گردد. درضمن در ضخامت های کم بهتر است که ملات فوق با 25 / 0 درصد وزن سیمان با الیاف بتن ( fibercap 12) مخلوط گردد. پس از اتمام كار سريعاً ابزارها با آب شستشو گردد. توجه: كپكو باند AR نباید در دمای زیر 5 درجه سانتی گراد استفاده شود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی