چسب واسط و ترمیم کننده بتن آب‌بند (CapcoBond AR)

كپكوباند AR، يک پليمر پايه آبی می‌باشد كه به عنوان چسب برای انواع مصالح ساختمانی از جمله بتن و همچنین برای ترميم سطحی بتنی استفاده می‌شود. از آنجایی كه كپكوباند AR، رزينی می‌باشد كه به راحتي در آب پخش می‌شود، می‌تواند باعث افزايش چسبندگی اجزایی بتن به هم شود.

این محصول بر اساس الزامات عمومی استاندارد ملی ایران به شماره 19224 تولید می‌شود. ضمناً این محصول با الزامات استاندارد ASTM C1059 نیز تطابق دارد.

دریافت فایل مشخصات فنی
مزایای استفاده از چسب
کاربرد چسب
روش استفاده از محصول
  1. به عنوان چسب: سطوح مورد نظر كاملاً عاری از گرد و خاک و روغن و ديگر آلودگی‌ها باشد. فيلمی از چسب فوق بر روی سطح بتن اوليه اِعمال شود و زماني كه سطح مورد نظر حالت چسبناک به خود گرفت، ملات يا بتن جديد، روي آن اجرا شود.
  2. ترميم‌ كننده بتن: ابتدا مخلوط سیمان با ماسه به نسبت 1 به 3 تهیه شود. بعد از آن، محصول کپکوباند AR به مقدار 10 درصد وزن سيمان پيمانه گردد. سپس کپکوباند AR به مخلوط فوق افزوده شود و با آب به یکنواختی لازم برسد و در نهايت به عنوان ملات ترميمی استفاده گردد. پس از اتمام كار، ابزارها سريعاً با آب شستشو گردد.
مشخصات فیزیکی و شیمیایی كپكوباند AR
نکات ایمنی در استفاده از چسب