چسب حجمی آب‌بند بتن و ملات (CapcoBond MO40)

كپكو باند MO40، يک پليمر پايه آبی می‌‏باشد كه به عنوان چسب و همچنبن بهبود آب‏‌بندی بتن و ملات مورد استفاده قرار می‏‌گیرد. از آنجایی كه كپكوباند MO40، رزينی بوده و در آب به راحتي پخش می‌‏شود؛ لذا می‏‌تواند باعث افزايش چسبندگی اجزای بتن به هم شود.

این محصول بر اساس الزامات عمومی استاندارد ملی ایران به شماره 19224 تولید می‌شود. ضمناً این محصول با الزامات استاندارد ASTM C1059 نیز تطابق دارد.

دریافت فایل مشخصات فنی
مزایای استفاده از چسب
کاربرد چسب
محدوده و روش مصرف محصول
  1. به منظور افزایش چسبندگی بتن، ملات و چسب کاشی: از این محصول به مقدار ۱۰ درصد وزن سیمان به مخلوط ملات اضافه شود. همچنین می‌تواند به چسب کاشی پودری جهت افزایش چسبندگی و آب‏‌بندی‌اش، حدود ۵ تا ۱۰ درصد وزنی پودر اضافه گردد.
  2. جهت بهبود آب‌‏بندی ملات و بتن: از این محصول به مقدار 1 تا 3 درصد وزنی سیمان به مخلوط ملات یا بتن اضافه شود.
  3. به عنوان عمل‏ آورنده: از این محصول برای محافظت از تبخیر و از دست‌دادن سریع آب ملات ترمیمی، استفاده می‌شود. البته در محیط‏‌های خیلی گرم و خشک، روش‌‏های دیگر عمل آوری نیاز می‏‌باشد. به منظور انجام عمل ‏آوری، هر لیتر از این محصول، ۴ تا ۵ متر مربع را پوشش میی‌دهد.
  4. به منظور پرایمر رنگ و چسب کاشی: سطح پایه مورد نظر پس از تمیز کاری، با محصول فوق که تا نسبت 1 به 3 با آب رقیق شده است، آغشته شود تا کلیه منافذ پر گردد.
مشخصات فیزیکی و شیمیایی كپكو باند MO40
نکات ایمنی در استفاده از چسب