چسب حجمی آب بند بتن و ملات (CapcoBond MO40)

كپكو باند MO40 یک پليمر پايه آبي مي باشد كه به منظور چسب و همچنین جهت آب بندی بتن و ملات استفاده مي شود. از آنجا كه كپكوباند MO40 رزيني مي باشد كه در آب به راحتي پخش مي شود مي تواند باعث افزايش چسبندگي اجزاي بتن و ملات به هم شود. اين محصول با استانداردهاي ASTM C1059 مطابقت دارد.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

1 جهت افزایش چسبندگی بتن، ملات و چسب کاشی: از این محصول به مقدار 10 درصد ورزنی سیمان به مخلوط ملات اضافه شود. همچنین به چسب کاشی پودری جهت افزایش چسبندگی و آ ب بندی حدود 5 تا 10 درصد وزنی پودر اضافه گردد. جهت افزایش آب بندی ملات و بتن: از این محصول به مقدار 1 تا 3 درصد ورزنی سیمان به مخلوط ملات یا بتن اضافه شود.
-3 عمل آورنده: از این محصول برای محافظت از تبخیر و از دادن سریع آب ملات ترمیمی استفاده می شود. در محیط های خیلی گرم و خشک رو ش های دیگر عمل آوری نیاز می باشد. جهت عمل آوری هر لیتر از این محصول 4 تا 5 متر مربع را پوشش می هد.
-4 جهت پرایمر رنگ و چسب کاشی: سطح پایه مورد نظر پس از تمیزکاری با محلول تا نسبت 1 به 3 محصول فوق با آب آغشته شود تا کلیه منافذ پر شود.
توجه: كپكو باند MO40 نباید در دمای زیر 5 درجه سانتی گراد استفاده شود. پس از اتمام کار سریعا ابزار ها با آب شستشو گردد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی