چسب واسط و ترمیم ‏کننده بتن آب‏ (CapcoBond PVA)

كپكوباند PVA، يک پليمر پايه آبی می‌باشد كه به عنوان چسب برای انواع مصالح ساختمانی از جمله بتن و همچنین برای ترميم بتن استفاده می‌شود. از آنجایی كه كپكوباند PVA رزيني می‌باشد كه در آب به راحتی پخش می‌شود، می‌تواند باعث افزايش چسبندگی اجزای بتن به هم شود.

این محصول بر اساس الزامات عمومی استاندارد ملی ایران به شماره 19224 تولید می‌شود. ضمناً این محصول با الزامات استاندارد
ASTM C1059 نیز تطابق دارد.

مزایای استفاده از چسب
کاربرد چسب
روش استفاده از محصول

محدوده مجاز و نحوه مصرف استفاده از چسب

1.به عنوان چسب: دو سطح مورد نظر ابتدا به خوبی از آلودگی، گرد و خاک و به ویژه روغن، پاک شده و سپس با فيلم نازكی از محصول فوق آغشته شود و به مدت 30 دقيقه بر روی هم با فشار قرار داده شوند. هر چند لازم است فشار وارده بيش از حد متعارف نباشد تا چسب از مرز دو جسم بيرون نرود.

  • محصول فوق، خاصيت آب‌بندي نداشته و در برابر رطوبت هيدروليز مي‌گردد.
  • محصول فوق توانايي چسباندن پلاستيک‌های اولفينی و پی‌وی‌سی را ندارد.

2.به عنوان آستري رنگ (sealer): سطح پايه مورد نظر پس از تميزكاری با محلولی به نسبت 1 به 10 کپکوباند PVA با آب آغشته شود تا كليه منافذ پر شود.

3. ترميم‌كننده بتن: ابتدا سطح بتن آسيب‌ ديده، آماده‌ سازی شده و كاملاً تميز گردد. سپس با مخلوط 1:1 محصول فوق و آب، آغشته شده و اجازه داده شود تا حدی كه این ترکیب بصورت چسبناک در آيد. در اين زمان، ملات ترميمی كه به شكل زير ساخته می‌شود، روی اين فيلم چسبناک اعمال می‌شود.

  • روش ساخت ملات ترميمی: مخلوط سيمان و ماسه نرم به نسبت 1 به 2 مخلوط شده و با محلول 1 به 4 چسب فوق و آب به صورت ملات در آمده و مصرف می‌شود.

* عمل‌آوری: ملات‏‌های بر پايه كپكوباند PVA، ملات‌های پايه سيماني بوده كه مانند آن‌ها بايد عمل‌آوری شوند. به اين منظور می‌توان از محصول CapCure شركت كپكو استفاده كرد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی كپكو باند PVA
نکات ایمنی در استفاده از چسب