چسب واسط و ترمیم ‏کننده بتن آب‏ (CapcoBond PVA)

كپكوباند PVA، يک پليمر پايه آبی می‌باشد كه به عنوان چسب برای انواع مصالح ساختمانی از جمله بتن و همچنین برای ترميم بتن استفاده می‌شود. از آنجایی كه كپكوباند PVA رزيني می‌باشد كه در آب به راحتی پخش می‌شود، می‌تواند باعث افزايش چسبندگی اجزای بتن به هم شود.

این محصول بر اساس الزامات عمومی استاندارد ملی ایران به شماره 19224 تولید می‌شود. ضمناً این محصول با الزامات استاندارد
ASTM C1059 نیز تطابق دارد.

دریافت فایل مشخصات فنی
مزایای استفاده از چسب
کاربرد چسب
روش استفاده از محصول

محدوده مجاز و نحوه مصرف استفاده از چسب

1- به منظور افزایش چسبندگی بتن، ملات و چسب کاشی: این محصول به نسبت 1 به 3، با آب اختلاط رقیق شود و در ساخت انواع ملات و بتن استفاده می شود.

2- به عنوان پرایمر (آستری) رنگ: سطح پایه مورد نظر پس از تمیز کاری، با محصول فوق که تا نسبت 1 به 3 با آب رقیق شده است، آغشته شود تا کلیه منافذ پر گردد.

3- ترمیم‏ کننده بتن: ابتدا سطح بتن آسيب‌ديده، آماده‌سازي شده و كاملاً تميز گردد. سپس با مخلوط 1:1 محصول فوق و آب، آغشته شده و اجازه داده شود تا حدي كه این ترکیب بصورت چسبناك در آيد. در اين زمان، ملات ترميمي كه به شكل زير ساخته مي‌شود، روي اين فيلم چسبناك اعمال مي‌شود.

– روش ساخت ملات ترميمي: مخلوط سيمان و ماسه نرم به نسبت 1 به 2 مخلوط شده و با محلول 1 به 4 چسب فوق و آب به صورت ملات در آمده و مصرف مي‌شود.

* نکته: محصول فوق خاصیت آب‏ بندی نداشته و در برابر رطوبت دوام خود را از دست می‏گردد.

* عمل‏ آوري: ملات ‏های بر پایه کپکو باند PVA، ملات‏ های پایه سیمانی بوده؛ که باید مانند آنها عمل‏ آوری گردند. به همین منظور می‌توان از محصولات CapCure شرکت کپکو استفاده کرد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی كپكو باند PVA
نکات ایمنی در استفاده از چسب