چسب حجمی بتن و ملات (CapcoBond 121)

كپكو باند 121 یک پليمر پايه آبی می باشد كه به عنوان چسب براي انواع مصالح ساختمانی از جمله بتن، ملات و چسب کاشی استفاده می شود. از آنجا كه كپكو باند 121 رزينی می باشد كه در آب به راحتی پخش می شود می تواند باعث افزايش چسبندگی اجزای بتن به هم شود. اين محصول با استانداردهای ASTM C1059 مطابقت دارد.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

-1 جهت افزایش چسبندگی بتن، ملات و چسب کاشی: این محصول به نسبت 1 به 3 با آب اختلاط مخلوط شود و ملات، بتن و چسب کاشی تا رسیدن به مخلوط همگن بوسیله آن ساخته شود.
-2 به عنوان پرایمر (آستری)رنگ: سطح پایه مورد نظر پس از تمیزکاری با محلول تا نسبت 1 به 3 محصول فوق با آب آغشته شود تا کلیه منافذ پر شود.
توجه:
محصول فوق، خاصيت آب بندي نداشته و در برابر رطوبت هيدروليز ميگردد.
• عمل آوری ملات های بر پايه كپكو باند 121 ملات های پايه سيمانی بوده كه مانند آنها بايد عمل آوري ( curing )گردند. به اين منظور می توان از محصول كپکیور شركت كپكو استفاده كرد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی