چسب کاشی پودری سطوح متخلخل (Tilex V100)

تایلکس V100 بر پایه سیمان تقویت شده با پلیمر و با چسبندگی و مقاومت در برابر رطوبت مطلوب میباشد.
با توجه به پلیمرهای استفاده شده در تولید این محصول، پس از خشک شدن در برابر رطوبت مقاوم خواهد بود. این محصول با استانداردهای زیر مطابقت دارد.
ASTM C482 ،ISIRI 12492 و BS EN 12004

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

میزان مصرف تایلکس V100 بستگی به وضعیت سطح زیر کار (تخلخل و ناهمواری سطح) و شیارهای کاشی، حدود 2 تا 4 کیلوگرم برای پوشش یک متر مربع می باشد.
آماده سازی سطح: کل سطح مورد نظر از آلودگی های گرد و غبار، روغن و دیگر آلودگی ها کاملاً پاک گردد .
اختلاط: هر 20 کیلوگرم پودر را با 5/ 4 تا 5/ 5 لیتر آب مخلوط نموده و تا رسیدن به یک خمیر یکنواخت و همگن اختلاط را ادامه دهید و سرانجام خمیر چسب کاشی آماده شده را به وسیله کاردک شیاردار روی سطح مورد اجرا کشیده و کاشی را روی آن قرار دهید. پس از اختلاط تایلکس V100 با آب، محصول آماده شده باید در کمتر از 60 دقیقه استفاده شود. همچنین پس از اجرای چسب روی سطح، حداکثر در 20 دقیقه باید نصب کاشی انجام شود. در زمان نصب باید دمای سطح زیرکار حداقل 5 و حداکثر 40 درجه سانتیگراد باشد. پس از اتمام کار سطح کاشیکاری شده را پس از 24 ساعت بندکشی نمایید.
توجه:
– ضخامت چسب بعد از نصب روی دیوار نباید بیشتر از 3 میلیمتر شود.
– بستر اجرا کاشی و نحوه اجرا چسب روی آن باید به گونه ای باشد که حداقل 60 درصد پشت کاشی پس از نصب به خمیر چسب آغشته شده باشد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی