روان‌کننده بتن / آب‏‌بند کننده بتن (CapcoPlast AL212)

کپکوپلاست AL212، یک روان‌کننده بتن و آب‏‌بند کننده بتن است که علاوه بر افزایش روانی بتن / ملات بدون تغییر نسبت آب به مواد سیمانی، باعث کاهش نفوذپذیری بتن یا ملات می‏‌گردد.

این محصول بر اساس الزامات عمومی استاندارد ملی ایران به شماره 1-2930 و الزامات عملکردی جداول 2 و 9 در استاندارد ملی ایران به شماره 2-2930 تولید می‌شود. ضمناً این افزودنی با الزامات رده A استاندارد ASTM C494 و جدول 1 استاندارد EN 934-1 و الزامات جداول 2 و 9 استاندارد EN 934-2 نیز تطابق دارد.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
کاربرد افزودنی در بتن
محدوده و روش استفاده از ماده افزودنی در بتن

محدوده مجاز استفاده از افزودنی در بتن

محدوده مجاز استفاده از کپکوپلاست AL212، از 1.0 تا 2.0 درصد وزن مواد سیمانی (1000 الی 2000 گرم به ازای هر یکصد کیلوگرم مواد سیمانی شامل سیمان، دوده سیلیس، سرباره، خاکستر بادی و سایر پوزولان‌های مشابه) است. تعیین مقدار بهینه ماده افزودنی باید با توجه به مشخصات طرح مخلوط و شرایط اجرایی و آب و هوایی، و در نهایت ساخت مخلوط‌های آزمایشی انجام شود. استفاده بیش از حد مجاز اعلام‌شده، ممکن است تبعاتی مانند افزایش بی‌رویه زمان گیرش بتن به ویژه برای بتن حاوی سیمان‌های کندگیر به همراه داشته باشد.

نحوه اختلاط افزودنی در بتن

برای استفاده از ماده افزودنی، لازم است آن را با آبی به اندازه دو برابر حجم افزودنی رقیق نموده و به بتنی که به اسلامپ اولیه 5 تا 8 سانتی‌متر رسیده است، اضافه نمود. ضمناً لازم است نکات زیر رعایت شود:

  • پس از اضافه کردن افزودنی، بتن بین 2 تا 5 دقیقه به طور کامل مخلوط شود و از توزیع یکنواخت افزودنی در بتن اطمینان حاصل گردد.
  • این افزودنی به صورت مستقیم با سیمان خشک یا مصالح سنگی خشک در تماس قرار نگیرد.
  • به میزان حجم افزودنی و آبی که برای رقیق کردنش (قبل از اضافه‌کردن به بتن) استفاده شده است، از آب اختلاط بتن کسر گردد.
  • در صورت تمایل به افزایش زیاد اسلامپ بتن تازه، لازم است طرح مخلوط بتن به نحوی طراحی شده باشد که بتن دچار جدا شدگی و آب‌ انداختگی نشود.
مشخصات فیزیکی و شیمیایی کپکوپلاست AL212
نکات ایمنی در استفاده از افزودنی