روان کننده و آب‌بند کننده بتن (CapcoPlast AL212)

کپکوپلاست AL212 یک روان كننده و آ ببند کننده بتن بر پایه ترکیبی لیگنو سولفونات و رزین آکریلیک است كه مناسب بتن هاي با نسبت آب به سيمان بالاتر از 45 / 0 مي باشد. پلاستيت AL212 علاوه بر افزایش روانی بتن باعث کاهش نفوذپذیری و جذب آب بتن یا ملات میگردد. اين افزودني با استانداردهاي ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

محدوده مصرف اين محصول بين 8/ 0 تا 5/ 1 کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم مواد سيماني، شامل سيمان پرتلند ) PC (، خاکستر بادي ) PFA (، سيمان سرباره ) GGBFS ( و میکروسيليس مي باشد. مقدار بهينه اين محصول به روش سعي و خطا و با آزمايش تع يين م یشود. مصرف بيش از حد نرمال باعث ديرگير شدن بتن م يشود كه اين حالت براي سيمان هاي ضد سولفات (تيپ 5) شديدتر است. جهت استفاده از این افزودنی به همراه سایر محصولات کپکو با بخش فنی ما تماس حاصل کنید.
روش استفاده:
در هنگام ساخت بتن، میزان افزودنی محاسبه شده را همراه با آب اختلاط به بتن اضافه کرده و اختلاط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختلاط کامل، عمل بتن ریزی آغاز گردد. توجه: – افزودني فوق، مستقيماً روي سيمان خشك ريخته نشود. – بهتر است به ميزان افزودني مصرفي، از آب اختلاط بتن كم شود. – این محصول نباید در کنار محصول Plastit WPL استفاده گردد

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی