تندگیر کننده مایع شاتکریت (Liqurete)

لیکوریت یک افزودنی زودگيرکننده مایع بوده كه جهت شاتكريت مورد استفاده قرار می گيرد. اين افزودنی با تسريع واكنش هيدراتاسيون سيمان گيرش اوليه را شديداً تسريع می كند. اين افزودنی با استانداردهای ASTM C1141 و 5- ISIRI 2930 مطابقت دارد.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

محدوده مصرف اين محصول بين 2 تا 8 کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم مواد سيماني، شامل سيمان پرتلند ( PC )، خاکستر بادي ( PFA )، سيمان سرباره( GGBFS)و میکروسيليس می باشد. مقدار بهينه اين محصول به روش سعی و خطا و با آزمايش تعيين می شود. اين افزودنی با بقيه محصولات کپکو قابل استفاده بوده ولی هر افزودنی را بايد مجزا به بتن اضافه کرد و قبل از استفاده نبايد همه را با هم مخلوط کرد. جهت استفاده از این افزودنی به همراه سایر محصولات کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخشی فنی ما تماس حاصل کنید.
روش استفاده:
اين افزودني به دو روش قابل استفاده مي باشد :
-1 روش خشك: در اين روش ديگر اجزاء بتن بدون آب و افزودنی مخلوط شده و توسط دستگاه پاشش با استفاده از فشار باد به بيرون پاشش می شود. مخلوط حاصل پس از خروج از شلنگ، با مخلوط آب و افزودنی زودگیر مخلوط شده و به صورت ملات به سطح مورد نظر پاشيده می شود.
-2 روش تر: در اين روش بتن یا ملات با آب ساخته شده و سپس افزودنی زودگیر در خروجی نازل پمپ پاشش با بتن یا ملات مخلوط می شود .
توجه:
– با توجه به تسریع زمان گیرش بتن با اضافه شدن افزودنی فوق، بهتر است از این افزودنی در میزان های بالا بدون آزمایش گیرش در تراک یا مخلوط کن بتن استفاده نگردد.
– جهت کاهش ترک خوردگی سطحی می توان در طرح اختلاط از محصول فایبرکپ 12 ( Fibercap 12 ) در کنار این محصول استفاده کرد.
– این افزودنی با سایر محصولات زودگیر این شرکت مصرف نگردد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی