لوله های آجدار برش خورده (Pipe)

طول لوله آجدار برش خورده 300 سانتی متر است.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

به کاتالوگ محصول مراجعه شود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی