اندفیکس (EndFix)

این محصول قطعه‌ای است که به منظور آب‌بندی در دو سر کاوربلت قرار گرفته و برای سازه‌های آبی و فاضلابی استفاده می‌شود

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

قطر میلگرد مناسب محصول 22 میلیمتر است.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی