اندفیکس (EndFix)

این محصول قطعه ای است که به منظور آ ببندی در دو سر کاوربلت قرار گرفته و برای سازه های آبی و فاضلابی استفاده می شود

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

قطر میلگرد مناسب محصول 22 میلیمتر است.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی