پوشش امولسیون قیری پایه آب (BituCoat EM12)

پوشش امولسیونی پایه قیر،یک محصول یک جزئی بر پایه مواد قیری و حلال های آبی که با چسبندگی و پوشش مناسب، آب بندی ایجاد میکند و می تواند به عنوان ایجاد لایه های مانع تبخیر، پوسته های نم گیر، پوشش مخازن و لوله های آب آشامیدنی، حفاظت از سازه های بتنی زیر زمینی، عمل آوری بتن ضمن حفظ آب و نیز محافظت از سطوح فلزی در برابر خوردگی مورد استفاده قرار میگیرد. این محصول با استاندارد BS3416 Type 1 مطابقت دارد.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

هر 1 کیلوگرم از این محصول برای پوشش 5/ 1 الی 3 مترمربع قابل استفاده می باشد. البته این مقدار با توجه به شرایط موجود و ناهمواری سطح، میزان مصرف قابل افزایش می باشد. سطح زیر کار می بایست تمیز و عاری از هرگونه چربی و آلودگی و یا مناطق سست بوده و در صورت وجود نقاطی کرمو و یا پریدگی در سطوح بتنی باید این مناطق را با ماده ترمیم کننده کپکو Softcoatاصلاح نمود و سپس این محصول را به وسیله قلم مو و یا اسپری و یا غلطک بر روی سطح موردنظر اعمال کنید. برای اجرای مرحله دوم (لایه دوم) میبایست 8 الی 12 ساعت پس از اجرای مرحله اول صبر کرد تا سطح اعمال شده لایه اول آمادگی لازم را جهت چسبندگی مناسب با لایه دوم بهدست آورد و لایه دوم را عمود بر لایه اول، روی سطح کار اجرا کنید )در صورت اعمال ملات بتنی روی لایه دوم بهتر است این لایه به صورت زبر با مخلوط کردن آن با مقداری ماسه یا پاشیدن ماسه روی آن اجرا گردد(. زمان خشک شدن در دمای بین ۵ تا ۳۵ درجه حداکثر 8 الی 12 ساعت و زمان بهر هبرداری کامل از سطح حدود 24 ساعت می باشد. این مدت با شرایط آب و هوایی منطقه متغیر است.
توجه:
– درصورت نیاز به اجرای پرایمر در زیر کار می توان این محصول را به نسبت یک به یک با آب رقیق نمود و به عنوان پرایمر اجرا نمود.
– مواد پیش از اعمال و سخت شدن باید از ی خزدگی محافظت گردند. اعمال بر روی سطوح یخ زده امکان پذیر نمی باشد.
– وسایل و تجهیزات قبل از سخت شدن مواد، با آب قابل تمیز کردن می باشد و در صورت سخت شدن از تینرهای مخصوص استفاده گردد.
– این محصول در برابر فشار منفی آب مقاوم نمی باشد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی