لاک تنفسی نما سیلیکون-آکریلیک (SilCoat CS590)

لاک تنفسی نما سیلیکون-آکریلیک  یک محصول بر پایه ترکیبی سیلیکون و آکریلیک محلول در آب می باشد. لاك تنفسي نما CS590 بدون بو و حلال های نفتی بوده و دارای چسبندگی مناسبی به انواع سطوح ساختمانی می باشد که با ایجاد یک لایه نازک و نفوذ در بستر، علاوه بر براقيت نسبي و تنفس سطح، موجب خاصيت آبگريزي، غبارگريزي و آب بندی سطح مي شود. محصول فوق وابسته به سطحی که باید پوشش دهد، قابلیت رقیق شدن با آب را تا 50 درصد وزن محصول دارد. این محصول مطابق با استاندارد ASTM D5095، ASTM D6489 و ASTM E154 قابل بررسی می باشد.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

سطح قبل از اجرا باید تمیز و عاری از هرگونه ذرات ریز، قسمت های شل، کثیفی، کپک، روغن و چربی باشد.. این محصول با استفاده از اسپری، غلتک و یا قلم مو قابل اجرا بر روی سطوح مختلف می باشد. معمولا یک لایه روکش سیلکت CS590 جهت محافظت سطح کافی است و از تجمع مواد در سطح مصالح جلوگیری شود. اگر دمای سطح زیر 5 درجه سانت یگراد یا بالاتر از 40 درجه سانتیگراد باشد و یا احتمال باران یا باد شدید در 8 ساعت آینده باشد، نباید اجرا شود. سطح بعد از بارندگی و یا شستشو باید به مدت 72 ساعت رها گردد و بعد از خشک شدن اجرا صورت پذیرد. مقدار مصرف بستگی مستقیم بَه َمیزان خلل و فرج سطح دارد. مقدار مصرف معمولا برای پوشش یک متر مربع از سطح بین 250 تا 350 گرم می باشد

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی