پوشش آب بند پلیمری دو جزئی سطوح سیمانی و بتنی (ResinCoat)

رزین کت یک محصول دو جزئي مي باشد كه یک جزء آن پودر سيماني اصلاح شده با پودرهای معدنی و پلیمرهای ویژه و جزء ديگر یک رزين آكريلیک امولسيوني مي باشد. دو جزء محصول فوق به راحتي در محل اجرا با هم مخلوط شده و ملات حاصل بر روي سطح مورد نظر ماليده مي شود. اين محصول در برابر فشارهاي هيدرولیكي مثبت آب تا ارتفاع آب بالا مقاومت ميك‌ند. اين مقاومت وابسته به ضخامت نهايي محصول مي باشد و پيشنهاد ميشود ضخامت پوشش ايجاد شده حداقل 2 و حداکثر 4 ميليمتر باشد. این محصول با استانداردهای ذیل قابل ارزیابی می باشد. ASTM C836 ،ASTM D412 ،ASTM D4541 ،BS EN 12390-8 BS 1881-122 و ASTM G154

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

آماده سازي سطح:
كل سطح مورد نظر از آلودگي هاي گرد و غبار، روغن و ديگر آلودگيها كاملاً پاك گردد. درزهای بین کف و دیوار باید ماهیچه کشی شود و همچنین سطح زیرکار باید کاملاً مسطح باشد برای ترمیم سطح زیر کار از محصول ترمیم کننده سطحی (Softcoat ) و چسب حجمی آب بند (Capcobond MO40 )شرکت کپکو استفاده شود. همچنین سطح زیرکار قبل از اجرای رزینکت باید کاملاً با آب اشباع شود ولی هیچ آب اضافی در سطح کار وجود نداشته باشد.
– اختلاط و اجرا:
رزين مصرفي داخل مخزن مناسب اختلاط ريخته شود و پودر را بتدريج به محلول فوق اضافه ميكنيم در حالیکه با یک همزن برقی (دریل+پره) اختلاط صورت مي پذيرد. عمر مصرف محصول حاضر در دماي 20 درجه سانتيگراد یک ساعت مي باشد و با افزايش دما از اين زمان كاسته مي شود. ميزان محصول آماده شده متناسب با ميزان مصرف باشد و بيش از اندازه آماده نگردد تا قبل از پايان محصول آماده شده، عمر مصرف آن به اتمام رسیده و سفت گردد. مواد مخلوط شده بهتر است به وسیله قلم مو بزرگ یک دست به صورتی که ضخامت لایه بیشتر از 1 میلی متر نشود اجرا شود و بعد از اینکه این لایه خشک شد )زمانی که با فشار بدست نچسبد(، لایه دوم را در جهت عکس لایه اول )به صورت تار و پود( اجرا کنید. محصول را در لایه های بیشتر نیز می توان اجرا کرد به طوری که ضخامت هر لایه بیشتر از 1 میلیمتر نگردد. لایه نهایی باید حداقل 2 و حداکثر 4 میلیمتر ضخامت داشته باشد. به ازای هر متر مربع، 1 تا 2 کیلوگرم از محصول فوق جهت ضخامت دو میلیمتر به مصرف می رسد.
توجه:
– استفاده از اين ماده در دماي كمتر از 10 درجه سانتيگراد توصيه نمي شود.
– پس از خشک شدن در چند روز اول سطح مرطوب نگهداشته شود.
– درصورت نیاز به روانی بیشتر به میزان کمی حداکثر تا 2 لیتر می توان آب به مخلوط اضافه گردد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی