ماستیک پایه قیری / گرم اجرا (CapFlex H)

کپ‌فلکس H،  یک درزگیر الاستیک بر پایه مواد قیری است که تا حالت سیال‌ شدن، گرم شده و مصرف می‏‌شود. از این ماده برای پر کردن درزهای اجرایی و انبساطی افقی استفاده می‏‌گردد.

این محصول بر اساس الزامات استاندارد ASTM D1190 و تیپ 1 استاندارد ASTM D6690 تولید می‌شود.

دریافت فایل مشخصات فنی
مزایای استفاده از ماستیک قیری
کاربرد ماستیک قیری
روش استفاده از ماستیک قیری
  1. آماده‌سازي سطح: کلیه سطوح باید تمیز، خشک و عاری از هر گونه ذرات سست و چسبنده باشد. برای تمیز کاری می‏‌توان از برس سیمی و سپس هوای فشرده استفاده نمود.
  2. اجرا: ماستیک را  تا دمای 160 درجه سانتی‏گراد و با استفاده از حرارت غیر مستقیم، گرم نموده و پس از رسیدن به حالت سیال با روش‌‏های ریزشی، تزریقی و … اجرا نمایید.
مشخصات فیزیکی و شیمیایی کپ‌فلکس H
نکات ایمنی در استفاده از ماستیک قیری