ماستیک پایه قیری گرم اجرا (CapFlex H)

ماستیک پایه قیری گرم اجرا درزگیر الاستیک بر پایه بیتومن رابر است تا حالت سیالیت گرم شده و برای درزهای اجرایی و انبساطی افقی مصرف می شود

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

کلیه سطوح باید تمیز، خشک و عاری از هرگونه ذرات سست و چسبنده باشد. برای تمیز کاری می توان از برس سیمی و سپس هوای فشرده استفاده نمود. ماستیک را تا دمای 160 درجه سانتیگراد و به صورت حرارت غیر مستقیم گرم نموده و پس از رسیدن به حالت سیال با روش های ریزشی، تزریق و … اجرا نمایید.
توجه:
– اجرای ماستیک باید در دمای بالای 5 درجه سانتیگراد و در شرایط جوی خشک انجام پذیرد
– این محصول برای تماس با نفت و سوخت مناسب نیست.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی