آنی گیر نشتی سطوح بتنی (WaterCut)

آنی گیر نشتی سطوح بتنی محصول پودری بر پايه سيمان پرتلند و اصلاح شده با مواد آ ب بند کننده و زودگیر کننده و زودسخت شونده می باشد كه با آب مخلوط شده و جهت آ ب بندی و رفع نشت درزها، ترك ها و سوراخ هاي سطوح سيمانی و بتنی  به كار می رود. اين محصول دارای واكنش بالای سرعت هيدراتاسيون بوده و سرعت گيرش آن در دمای 20 درجه سانتیگراد حدود 1 تا 3 دقيقه مي باشد. اين محصول با استاندارد ASTM C928 مطابقت دارد.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

آماده سازي سطح:
درز مورد نظر تا حدی كه به سطح محكم برسد به روش مکانیکی شكافته شود. اين كار حتی الامكان طوری صورت گيرد كه ايجاد شيب منفی در لبه هاي درز كند كه ملات واتركات در آن قفل شود. سپس آلودگی های سطحیبه روش های مناسب پاك شده و نهايتاً با آب فشار بالا كاملاً شستشو داده شود.
– پودر واتركات و آب (با نسبت حدود 5 به 1 به طوری که یک خمیر سفت و بدون افت تشکیل شود) را در یک ظرف مناسب ریخته، با دست يا ماله مخلوط كرده و به سرعت آنرا یکنواخت مي كنيم. ميزان ماده آماده شده به مقداري باشد كه قبل از گيرش، به مصرف برسد. ) در مدت زمان کمتر از 20 ثانیه مصرف گردد.( با ماله يا دست، مقادير مناسب ملات را بر روي درز آماده شده ماليده و به خوبي فشرده می كنيم تا كامل به آن سطح بچسبد. برای مقاطعی كه از درز مورد نظر آبريزي وجود دارد بايد پس از قرار دادن ملات، آنرا رویدرز نگه داريم تا به گيرش برسد. حد اقل ضخامت ملات بايد 2 سانتيمتر باشد.
توجه:
– هوای گرم باعث زودگیرتر شدن و هوای سرد عامل کندگیر شدن ملات می باشد.
– در هواي سرد، دماي آب مصرفي به 20 درجه سانتيگراد رسانده شود و سپس ملات آماده شود.
– در هواي گرم، مواد در جای سايه و خنك نگهداری شود و آب مصرفی تا 20 درجه سانتيگراد خنك شود.
– ملات به جا مانده بر روی ابزارها، قبل از گيرش با آب شستشو گردد. چنانچه اين محصول بر روي ابزار به گيرش برسد، به روش مکانیکی بايد تميز شود.
– ملات سفت شده را هرگز دوباره با اختلاط آب اضافی اصلاح نکنید و حجمی از ملات را آماده کنید که در کمتر از 20 ثانیه استفاده گردد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی