ملات آنی‏‌گیر نشتی سطوح بتنی (WaterCut)

واترکات‌، يک محصول پودری تک‌جزئی بر پايه سيمان پرتلند بوده كه با آب مخلوط می‌شود و برای آب‌بندی درزها، ترک‌ها و سوراخ‌های سطوح سيمانی و بتنی به كار می‌رود. اين محصول دارای سرعت بالای واكنش هيدراتاسيون بوده و سرعت گيرش آن در حد یک دقيقه می‌‏باشد.

این محصول بر اساس الزامات استاندارد ملی ایران به شماره 16655 تولید می‌شود. ضمناً این افزودنی با الزامات استاندارد ASTM C928 نیز تطابق دارد.

دریافت فایل مشخصات فنی نتایج آزمون
مزایای استفاده از ملات آنی‏گیر
کاربرد ملات آنی‏‌گیر
روش استفاده از آنی‏گیر
  • آماده‌سازی سطح: درز مورد نظر تا حدي كه به یک سطح محكم برسد به روش مكانيكي شكافته شود. اين كار حتی‌الامكان طوری صورت گيرد كه شيب منفی در لبه‌های درز ايجاد كند كه ملات واتركات در آن قفل شود. سپس آلودگی‌های سطحی به روش‌های مناسب پاک شده و نهايتاً با آب فشار بالا كاملاً شستشو داده شود.
  • مقداری آب را با واترکات به نسبت 1 به 3 در يك ظرف مناسب با دست يا ماله مخلوط كرده و به سرعت آن را يكنواخت کنید. لازم است مقدار ماده آماده شده به اندازه‌ای باشد كه قبل از گيرش، به مصرف برسد. با ماله يا دست، مقادير مناسب ملات را بر روي درز آماده شده، ماليده و به خوبي فشرده کنید تا كاملا به آن سطح بچسبد. براي مقاطعی كه از درز مورد نظر نشت آب وجود دارد، لازم است پس از قرار دادن ملات، آن را روی درز نگاه داشت تا به گيرش برسد. حداقل ضخامت ملات بايد 2 سانتیمتر باشد.
مشخصات فیزیکی و شیمیایی واترکات
نکات ایمنی در استفاده از آنی‌‏گیر