پوشش آب بند پلیمری ویژه (ResinCoat T11)

رزین کت T11 یک محصول دو جزئي مي باشد كه یک جزء آن پودر سيماني اصلاح شده با پودرهای معدنی و پلیمرهای ویژه و جزء ديگر یک رزين آكريلیک  امولسيوني مي باشد. محصول فوق به راحتي در محل اجرا با نسبت برابر رزین و پودر مخلوط شده و ملات حاصل بر روي سطح مورد نظر با قلم مو بزرگ اجرا مي گردد. اين محصول در برابر فشارهاي هيدرول كيي مثبت آب تا ارتفاع آب بالا مقاومت ميك‌ند. اين مقاومت وابسته به ضخامت نهايي محصول مي باشد و پيشنهاد مي شود ضخامت پوشش ايجاد شده حداقل 2 و حداکثر 4 ميليمتر باشد. این محصول با استانداردهای ذیل قابل ارزیابی می باشد: BS 1881-122 ، BS EN 12390-8 ، ASTM C836 ، ASTM D412 ASTM D4541 و ASTM G154

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

میزان و روش مصرف:
– آماده سازي سطح: كل سطح مورد نظر از آلودگي هاي گرد و غار، روغن و ديگر آلودگي ها كاملاً پاك گردد. درزهای بین کف و دیوار باید ماهیچه کشی شود و همچنین سطح زیرکار باید کاملاً مسطح باشد برای ترمیم سطح زیر کار از محصول ترمی مکننده سطحی و چسب حجمی آ ببند (Softcoat & Capcobond MO40)شرکت کپکو استفاده شود. همچنین سطح زیرکار قبل از اجرای رزین کت T11 باید کاملاً با آب اشباع شود ولی هیچ آب اضافی در سطح کار وجود نداشته باشد.
– اختلاط و اجرا:
رزين مصرفي داخل مخزن مناسب اختلاط ريخته شود و پودر را بتدريج به محلول فوق اضافه ميكنيم در حالیکه با یک همزن برقی (دریل+پره)اختلاط صورت ميپذيرد. عمر مصرف محصول حاضر در دماي 20 درجه سانتيگراد كي ساعت مي باشد و با افزايش دما از اين زمان كاسته مي شود. ميزان محصول آماده شده متناسب با ميزان مصرف باشد و بيش از اندازه آماده نگردد تا قبل از مصرف کامل محصول آماده شده، عمر مصرف آن به اتمام رسیده و سفت گردد. مواد مخلوط شده بهتر است به وسیله قلم مو بزرگ یک دست به صورتی که ضخامت لایه بیشتر از 1 میلی متر نشود اجرا شود و بعد از اینکه این لایه خشک شد )زمانی که با فشار بدست نچسبد(، لایه دوم را در جهت عکس لایه اول )به صورت تار و پود( اجرا کنید. محصول را در لایه های بیشتر نیز می توان اجرا کرد به طوری که ضخامت هر لایه بیشتر از 1 میلیمتر نگردد. لایه نهایی باید حداقل 2 و حداکثر 4 میلیمتر ضخامت داشته باشد. به ازای هر متر مربع، 1 تا 2 کیلوگرم از محصول فوق جهت ضخامت دو میلیمتر به مصرف می رسد.
توجه:
– استفاده از اين ماده در دماي كمتر از 10 درجه سانتيگراد توصيه نمي شود. پس از خشک شدن در چند روز اول مرطوب نگهداشته شود.
– از این محصول نباید در فشار منفی آب استفاده گردد.
– اگر نیاز به غلظت یا سفتی بیشتری نیاز است از قسمت رزینی به میزان کمتری استفاده گردد.
– هرگز مواد آماده شده که سفت شده را با آب رقیق نکنید و به میزان مصرف مواد را آماده کنید.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی