ماستیک پایه قیری سرد اجرا (CapFlex C)

ماستیک پایه سرد اجرا یک درزگیر الاستیک بر پایه بیتومن رابر و پلیمرهای ویژه است که به فرم طبیعی خشک شده و حالت الاستیک پیدا خواهد کرد و پس از آن مقاومت بالایی در برابر حرارت و شرایط جوی خواهد داشت. از این ماده جهت پر کردن درزهای عمودی و افقی خصوصاً درزهای انبساطی استفاده م یگردد. این محصول با استانداردهای ASTM C1330 و ASTM C1193 مطابقت دارد.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

کلیه سطوح باید تمیز، خشک و عاری از هرگونه ذرات سست و چسبنده باشد. برای تمیز کاری می توان از برس سیمی و سپس هوای فشرده استفاده نمود. ماستیک را به وسیله کاردک یا ماله یا سایر ابزار تزریق مناسب در محل درز به فرمی که کاملاً با مقاطع مورد نظر در تماس قرار بگیرد اجرا نمایید.
توجه:
– این محصول برای تماس با نفت و سوخت مناسب نیست
– در صورت نیاز و حالت جامد داشتن ماستیک، میتوان سطل ماستیک را در حمام آب گرم با دمای بین 60 تا 80 درجه سانتیگراد قرارداد تا حالت خمیری ایجاد شود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی