ماستیک پایه قیری سرد اجرا (CapFlex C)

کپ‌فلکس C،  یک درزگیر الاستیک بر پایه مواد قیری و پلیمرهای ویژه است که به فرم طبیعی خشک‏ شده و حالت الاستیک پیدا خواهد کرد. این درزگیر پس از خشک‌ شدن، مقاومت بالایی در برابر شرایط جوی خواهد داشت. از این ماده جهت پر کردن درزهای کنترل کننده ترک‌ها و درزهای انبساطی استفاده می‌شود. این محصول در درزهای عمودی و افقی قابل مصرف می‌باشد.

این محصول بر اساس الزامات استاندارد ASTM D1850 تولید می‌شود.

مزایای استفاده از ماستیک قیری
کاربرد ماستیک قیری
روش استفاده از ماستیک قیری
  1. آماده‌سازي سطح: کلیه سطوح باید تمیز، خشک و عاری از هر گونه ذرات سست و چسبنده باشد. برای تمیزکاری می‏‌توان از برس سیمی و سپس هوای فشرده استفاده نمود. سپس با استفاده از پرایمر قیری بیتوکوت EM12 که به مقدار مناسب رقیق شده است سطوح درز را آغشته می‌کنیم و اجازه می‌دهیم تا خشک شود.
  2. اجرا: برای درزهای باریک (تا 5 میلیمتر ضخامت) با استفاده از گان مناسب درز را پر می‌کنیم. باید مراقب بود که حباب هوا و پل زدگی مانع از پیوستگی ماستیک درون درز شود. سپس با اسپاتول مناسب، سطح کار را صاف می‌کنیم. برای درزهای پهن تر با استفاده از ابزار مناسب و با فشار درز را پر می‌کنیم. چنانچه عمق درز زیاد می‌باشد می‌توان با پر کننده‌های پلی اتیلنی در ضخامت مناسب ابتدا عمق کار را پر کرد و سپس پر کردن ماستیک بر روی آن انجام شود.
مشخصات فیزیکی و شیمیایی کپ‌فلکس C
نکات ایمنی در استفاده از ماستیک قیری