پودر نفوذگر و کریستال کننده آب بند سطح بتن (PowderCoat)

پودر نفوذگر و کریستال کننده آب بند سطح بتن  یک محصول  آب بند كننده بتن از نوع خارجی(External) مي باشد. اين محصول مخلوطی از ترکیبات معدنی و سيمانی بوده كه بر روی سطح بتن نهايی اعمال می شود و با نفوذ به داخل منافذ بتن، با آهك آزاد بتن واكنش داده و ايجاد كريستال های مقاوم در برابر آب مي كند. اين محصول در برابر فشارهای هيدرولیکی مثبت و منفی آب مقاومت میكند. این محصول با استانداردهای 8- BS EN 12390 و 122 – BS 1881 قابل ارزیابی می باشد.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

آماده سازی سطح: کل سطح مورد نظر از آلودگی ها، گردو غبار، روغن و دیگر آلودگی ها کاملاً پاک شود.
پاشش پودر خشك بر روي بتن تازه:
قبل از ماله كشی نهايی پودر فوق به صورت دستی به ميزان 5/ 1 يكلوگرم به ازاي هر متر مربع بر روي سطح پاشيده شود. برای استفاده بهينه تا حد امكان پودر در نزد یکی سطح بتن رها گردد تا پودر در جای مناسب پخش شود. بهتر است كه نيمي از مواد فوق در یک راستا و نيم ديگر در جهت عمود بر آن ريخته شود و پس از آن ماله كشی انجام گردد.
– ميزان مصرف
اين كالا به اين روش 5/ 1 کیلوگرم به ازاي هر مترمربع می باشد.
استفاده از دوغاب بر روي بتن قديمي:
هرکیسه 25 کیلویی محصول فوق را با 8 ليتر آب توسط یک میکسر با دور پا يين به شكل دوغاب یکنواخت در آوريد. اختلاط خيلي زياد طولانی نگردد و در صورتیکه ملات غلظت پيدا كرد با آب آنرا رقيق نكنيد و با انجام اختلاط مجدد آنرا روان كنيد.
دوغاب فوق را با یک قلم موی مناسب به آرامی روی سطح مورد نظر بماليد تا تمام منافذ و درزها آغشته شود. پس از گيرش لايه اول، قبل از خشك شدن لايه اوليه، مجدداً یک دست ماله كشی با دوغاب فوق صورت پذيرد. چنانچه سطح مورد آب بندي، دارای نشتي آب می باشد، ابتدا توسط محصول watercut آنجا را آب بند كرده و سپس از دوغاب فوق استفاده نما ييد. برای سطوح با نفوذ بالا می توان این محصول را در 1 یا 2 دست دیگر اجرا کرد ولی قبل از اجرای هر لایه باید لایه قبلی خشک شده باشد.
– ميزان مصرف اين كالا جهت هر متر مربع 1 تا 3/ 1 کیلوگرم مي باشد.
عمل آوري: سطح آب بند شده حداقل بايد به مدت 48 ساعت مرطوب باشد. بهتر است به روش آب پاشی به تعداد 4 الي 5 بار در روز به مدت 48 ساعت اين كار صورت پذيرد. بهتر است تا 7 روز از تردد و بار گذاري بر روی اين سطوح اجتناب گردد. همچنين به مدت 48 ساعت از قرارگيری سطح تازه آب بند شده در برابر باد شديد، گرما و سرماي شديد هوا، بارندگي و يخ زدگی ممانعت گردد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی