EN

 فوق روان کننده و فوق کاهنده آب نرمال  بر پایه پلیمری طبیعی اصلاح شده،  مناسب بتن های با نسبت آب به سیمان بالای 40% در دمای معتدل می باشد.پلاستیت SPL1 با  پخش کنندگی بالای سیمان ، باعث یکنواختی بتن نهایی می شود. این افزودنی با استانداردهای ISIR 2930,ASTM C494 مطابقت دارد.

 • -افزایش روانی بتن و کارپذیری بتن

 • -کاهش نسبت آب به سیمان بتن و بهبود استحکام نهایی بتن 

 • -بهبود دهنده انسجام و یکنواختی بتن

 • -افزایش تراکم بتن و در نتیجه افزایش دوام بتن

 • -بهبود آب بندی بتن و در محدوه های مصرف بالا

 • -بهبود پمپ پذیری بتن

 • -انواع بتن ریزی در دمای معمولی

 • -قطعات پیش ساخته بتنی

 • -تولید ملات با کیفیت بالا

محدوده مصرف

محدوده مصرف این محصول بین 0/4تا1/5کیلوگرم به ازای هرصدکیلوگرم مواد سیمانی،شامل سیمان پرتلند (PC) خاکستربادی (PFA)، سیمان سرباره (GGBFS) و میکروسیلیس می باشد.مقدار بهینه این محصول به روش سعی و خطا با آزمایش تعیین می شود. مصرف بیش از حد نرمال باعث دیرگیر شدن بتن می شود که این حالت برای سیمان ضد سولفات (تیپ5) شدید تر است.جهت استفاده از این افزودنی به همراه سایر محصولات کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخشی فنی ما تماس حاصل کنید.

توجه

  این محصول نباید در کنار محصول Plastit WPL استفاده گردد.

روش استفاده

در هنگام ساخت بتن،میزان افزودنی محاسبه شده را همراه با آب اختلاط به بتن اضافه کرده و اختلاط را به مدت 3تا5 دقیقه ادامه دهید. همچنین میتواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختلاط کامل،عمل بتن ریزی آغاز گردد.

توجه

 • افزودنی فوق،مستقیما روی سیمان خشک ریخته نشود.

 • به میزان افزودنی مصرفی،از آب اختلاط بتن کم شود.

حالت فيزيکي مايع قهوه‌اي رنگ
جرم حجمي 1/16±0/02 gr/cm3در 20 درجه سانتيگراد
مقدار کلر در محدوده استاندارد
افزايش درصد هوا در محدوده مصرف نرمال، کمتر از 2%
دماي انجماد حدود 3- درجه سانتيگراد

شرایط نگهداری

محصول فوق در شرایط انبارش استاندارد به مدت 12ماه قابل نگهداری می باشد.

موارد ایمنی

این محصول جزء دسته مواد خطرناک نمی باشد ولی در صورت تماس با پوست می تواند ایجاد حساسیت کند. لذا در هنگام کار با این محصول از پوشش مناسب عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

توجه

در صورتیکه این افزودنی به داخل چشم پاشیده شود،حداقل به مدت 15دقیقه با چشم آسیب دیده درون آب تمیز پلک زده شود. تماس این ماده با پوست می تواند ایجاد حساست کند و لذا چنانچه این افزودنی روی بدن ریخته شود سریعا پوست آلوده باید حداقل به مدت 15دقیقه در آب تمیز شستشو دهید.