اخذ گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بر روی محصول 545 CapcoNorm SPL

روان کننده ها و فوق روان کننده های بتن، امروزه جزو تفکیک ناپذیر یک بتن با کیفیت می باشد. این محصولات که طی یک قرن گذشته شکل گرفته و توسعه یافته اند، عمدتا ترکیبات شیمیائی آلی بوده به بتن افزوده شده و باعث بهبود رئولوژی بتن می شوند.

مکانیسم عمل این ترکیبات در بتن، بهبود پخش شدگی ذرات سیمان در آب می باشد. ذرات سیمان پس از تماس با آب، دارای بار الکتریکی می شوند و این بار الکتریکی بطور نامتقارن در سطح ذرات پخش می شود و ایجاد دوقطبی هائی در سطح سیمان می کند که باعث جذب این دوقطبی ها با یکدیگر می شود. ذرات سیمان وقتی به هم جذب می شوند توده هائی بزرگ تشکیل می دهند که مقدار قابل توجهی از آب را در خود حبس می کنند و این آب حبس شده توان روان بخشی خود را از دست می دهد. علاوه بر آن با بزرگ شدن توده ها، سطح اصطکاک بین این توده ها افزایش یافته و این عامل باعث سختی جاری شدن دوغاب سیمان می شود.

 روان کننده ها ترکیبات شیمیائی بوده که دارای گروه های عاملی آنیونی بوده که می توانند به سطوح با بار الکتریکی مثبت سیمان جذب شده و از قدرت این دوقطبی ها بکاهند و جاذبه بین ذرات سیمان را کاهش دهند. عدم تشکیل توده های سیمانی به علت حضور روان کننده های بتن، مانع از حبس آب در آنها شده و این آب در خدمت روانی بیشتر بتن قرار می گیرد و همچنین مسئله اصطکاک توده ها نیز کاهش می یابد.

نمکهای پلی هیدروکسی کربوکسیلیک اسیدها اولین دسته از این ترکیبات می باشند که به این منظور مصرف شده اند و به دنبال آنها مشتقات لیگنین ها، پلی ملامین فرمالدئید سولفوناتها، پلی نفتالن فرمالدئید سولفوناتها و جدیدترین دسته از این ترکیبات، پلیمرهای پلی کربوکسیلیک اسید و اترهای مربوطه می باشد. روند توسعه این محصولات به سمت بهتر شدن کیفیت بتن، رسیدن به مقاومتهای بالاتر و پایائی بیشتر بتن بوده است.

شرکت دانش بنیان کپکو طی نزدیک به دو دهه از فعالیت خود با تحقیق و توسعه بر روی این ترکیبات موفق به تولید پلیمرهای پلی کربوکسیلیک اسیدها که جدیدترین نسل از روانسازهای بتن می باشند شده است و با هدف تولید محصولات تخصصی در این حوزه به تحقیق و توسعه می پردازد.

محصول 545 CapcoNorm SPL یکی از محصولات فوق روان کننده بتن بر پایه رزین های پلی کربوکسیلات تولیدی این شرکت می باشد که در یک فرمولاسیون مناسب جهت تولید بتن آماده به بازار عرضه شده است. این محصول با قدرت روان کنندگی مناسب بتن های آماده، و حفظ روانی مناسب به این بازار معرفی شده است و در مدت کوتاه ورود خود جایگاه خوبی در بازار پیدا کرده است. با توجه به استقبال بازار از این محصول، شرکت کپکو علارغم داشتن گواهی استاندارد این کالا، به اخذ گواهی فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی این محصول همت گمارد و موفق به اخذ گواهی فنی این کالا گردید که بر روی سایت شرکت کپکو قابل دانلود می باشد.

قبلا از مدیریت شرکت بتن آماده البرز و همکاران محترم ایشان، که در شکل گیری و توسعه این محصول به شرکت کپکو یاری رسانده اند کمال تشکر را داریم. همچنین تشکر خود را تقدیم تیم فنی بتن مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی کرده و امیدواریم که در آینده بیشتر از توان علمی و فنی این مرکز محترم، در راستای بهبود کیفیت محصولات خود بهره مند شویم.

کنترل کننده های زمان گیرش بتن
کنترل کننده های روانی و رئولوژی بتن