آنچه باید از واکنش قلیایی سیلیسی سنگدانه‌ها بدانیم؟

در ساخت یک سازه مقاومت و پایداری از مهم‌ترین پارامترها محسوب می‌شوند. برای اینکه یک بنا از ویژگی‌های ذکر شده برخوردار باشد، استفاده از مصالح باکیفیت اهمیت زیادی دارد، اما این پارامتر به تنهایی نمی‌تواند مقاوم بودن سازه را تضمین کند. بعضی عوامل و رخدادها می‌توانند باعث کاهش استحکام و یا آسیب رسیدن به سازه شود که باید به آن‌ها توجه کرد. واکنش قلیایی سیلیسی یکی از این عوامل آسیب‌زا است که در این مطلب می‌خواهیم شرح مختصری بر آن داشته باشیم.

ادامه مطلب