زودگیر‌کننده بدون کلر (CapcoSet NCl)

کپکوست ‏NCl، يک افزودنی زودگیر‌ کننده جهت بتن‌ريزی در هوای سرد می‌باشد. اين افزودنی عاری از يون كلريد بوده و می‌تواند در بتن‌های مسلح استفاده شود. همچنین استفاده از اين افزودنی در سازه‌های بتنی پيش‌ تنيده مجاز است. کپکوست ‏NCL با مكانيسم افزايش سرعت هيدراتاسيون سيمان، سرعت گيرش اوليه و ثانويه بتن را بالا برده، مقاومت فشاری یک روزه را اضافه می‌کند و مدت لازم برای محافظت بتن در شرایط هوای سرد را کاهش می‌دهد.

این محصول بر اساس الزامات عمومی استاندارد ملی ایران به شماره 1-2930 و الزامات عملکردی جداول 6 و 7 در استاندارد ملی ایران به شماره 2-2930 تولید می‌شود. ضمناً این افزودنی با الزامات رده C استاندارد ASTM C494 و الزامات جداول 6 و 7 استاندارد
EN 934-2 نیز تطابق دارد.

(نام سابق این محصول Plastit NCl بوده است.)

دریافت فایل مشخصات فنی
0/5 (0 Reviews)
مزایای استفاده از افزودنی در بتن
کاربرد افزودنی در بتن
محدوده و روش استفاده از ماده افزودنی در بتن

محدوده مجاز استفاده از افزودنی در بتن

محدوده مجاز استفاده از کپکوست ‏NCL، از 1 تا 4 درصد وزن مواد سیمانی (1 الی 4 کیلوگرم به ازای هر یکصد کیلوگرم مواد سیمانی شامل سیمان، دوده سیلیس، سرباره، خاکستر بادی و سایر پوزولان‌های مشابه) است. دمای هوا در زمان بتن‌ريزی و پس از آن، طرح مخلوط بتن، ضخامت و حجم مقطع بتن شاخص‌هاي اصلي در تعیین ميزان مصرف افزودنی فوق می‌باشد. مقدار بهينه اين محصول با در نظر داشتن شاخص‌های فوق و با انجام آزمایش‌های لازم در آزمایشگاه تعيين می‌شود.

ضمنا توصیه می‌شود برای افزایش مقاومت فشاری 28 روزه، از ماده افزودنی کاهنده آب برای کاهش نسبت آب به سیمان استفاده شود.

نحوه اختلاط افزودنی در بتن

برای استفاده از ماده افزودنی، لازم است آن را با آبی به اندازه دو برابر حجم افزودنی رقیق نمود. ضمناً لازم است نکات زیر رعایت شود:

  • پس از اضافه کردن افزودنی، بتن بین 2 تا 5 دقیقه به طور کامل مخلوط شود و از توزیع یکنواخت افزودنی در بتن اطمینان حاصل گردد.
  • این افزودنی به صورت مستقیم با سیمان خشک یا مصالح سنگی خشک در تماس قرار نگیرد.
  • در صورت استفاده از بتن آماده، توصیه می‌شود این ماده افزودنی قبل از انتقال و تخلیه بتن در مقطع نهایی و در تراک‌میکسر اضافه شود. در هر صورت لازم است به میزان حجم افزودنی و آبی که برای رقیق کردنش (قبل از اضافه‌کردن به بتن) استفاده شده است، از آب اختلاط بتن در محل بچینگ، کسر گردد.
مشخصات فیزیکی و شیمیایی کپکوست NCL
نکات ایمنی در استفاده از افزودنی